Sociale toelagen Hove 2018 – deel 3

De gemeente Hove en het OCMW van Hove kennen een aantal sociale toelagen toe. Het loont dus de moeite om dit eens aandachtig te lezen. Je verneemt welke toelagen er zijn, wie ervoor in aanmerking komt, het bedrag waarop je recht hebt, waar en hoe de aanvraag dient te gebeuren en welke attesten of bewijzen je moet voorleggen.

Toelage aan ouderen

Wie heeft er recht op ? – Personen die het Gewaarborgd Inkomen Bejaarden genieten of de Inkomensgarantie voor Ouderen, toegekend door de Rijksdienst voor Pensioenen. – De aanvrager moet al zes maanden in Hove wonen. – De aanvrager woont niet in een rust- en verzorgingsinstelling.

Bedrag ? 92 EUR per jaar. Deze toelage kan niet gecumuleerd worden met de toelage aan personen met een handicap.

Waar, hoe en wanneer aanvragen ? – In het dienstencentrum bij Gerda Vos; – met een formulier dat men je daar zal bezorgen; – jaarlijks vóór 1 oktober.

Attesten, bewijzen ? Het attest van de Rijksdienst voor Pensioenen waaruit blijkt dat je voor het jaar 2018 het Gewaarborgd Inkomen voor Bejaarden of de Inkomensgarantie voor Ouderen geniet.

Meer info :

Voor informatie betreffende deze toelagen kan je terecht bij mevrouw Gerda Vos in Dienstencentrum “Ten Hove”, René Verbeecklaan 3 in Hove, tel. 03 / 454 08 37, e-mail : gv@ocmwhove.be .

 

Foto’s © Gazet van Hove.