Raadslid Jos Peeters zette OCMW-voorzitster Goedele Breyne geen tweede maal schaak

Jos Peeters geeft wel de strijd nog niet op !

Op de laatste gemeenteraad van vorig jaar lagen er nog een heel aantal sociale dossiers op tafel. Ze werden allemaal uitgesteld wegens inhoudelijk gebrekkige samenstelling. Raadslid en gewezen schepen Jos Peeters (CD&V) maakte toen de opmerking dat deze dossiers niet volledig en actueel waren “omdat de juiste bedragen en de juiste indexering van de bedragen niet in het dossier staan”. OCMW-voorzitster Goedele Breyne (Ph7) moest dit toegeven. Er werd toen besloten om deze punten op de volgende gemeenteraad van januari 2018 terug ter zitting te bespreken.

Het was nu uitkijken hoe “de boksmatch” tussen Jos Peeters en Goedele Breyne zou aflopen.

Jos Peeters, in een vorig leven als schepen

Punten uiteindelijk goedgekeurd

De zes betreffende agendapunten stonden gezamenlijk op de agenda ter goedkeuring :

Toelage aan personen met een handicap : aanpassing bedrag en inkomensgrenzen ,

Toelage aan ouderen : aanpassing bedrag,

Vakantietoelage aan personen met een handicap, kinderen met een handicap, ouderen en chronisch zieken : aanpassing bedrag en inkomensgrenzen,

Toelage aan grote gezinnen : aanpassing bedrag en inkomensgrenzen,

Toelage aan kinderen met een handicap : aanpassing bedrag en inkomensgrenzen

Septembertoelage aan éénoudergezinnen : aanpassing bedragen en inkomensgrenzen.

Juist voor de vergadering deelde Jos Peeters aan alle raadsleden en de pers zeer technische documenten uit die zijn gelijk van vorige zitting moesten staven.

Schepen van sociale zaken en OCMW-voorzitster Goedele Breyne opende de debatten : “We hebben de aanpassingen nagekeken, het gaat over een indexatie. Door de verdaging hebben we een betere verfijning doorgevoerd. De bedragen zijn niet of nauwelijks gewijzigd.”

Jos Peeters : “Ik ben niet akkoord. Ik heb de zaken duidelijk opgelijst. Het is niet mijn bedoeling om ambiance te veroorzaken. Maar de mensen moeten maximaal recht krijgen waarop ze recht hebben. De sociale toelagen zijn in 2001 tot stand gekomen. Een eerste indexering volgde in 2009. Die werd om de twee jaren doorgevoerd. Vanaf 2014 liep het moeilijker. De bedragen van 2016 zijn gewoon overgenomen. Op de bedragen heeft dit geen impact, wel op de inkomensgrenzen. Met aandrang vragen we om een correcte berekening te doen.”

Goedele Breyne : “Een degelijke verfijning vond plaats. We hebben wel de index van november 2017 genomen. Nu willen we het goedkeuren.”

Men ging over tot de stemming :

Stemden voor : 6 N-VA, 5 Ph7, 4 HB

Tegen : niemand

Onthouding : 4 Fan van Hove/CD&V.

Goedele Breyne hield stand tegen Jos Peeters

“La lutte continue” (de strijd gaat door)

Enkele dagen later kwamen we Jos Peeters tegen en hij stelde vurig met specifieke details in de hand, dat hij wel gelijk heeft en dat hij deze zaak niet los laat. Krijgt dus waarschijnlijk nog een vervolg.

De verhoudingen tussen meerderheidspartij Ph7 en oppositiepartij CD&V zijn al een hele tijd vertroebeld. Raadslid Jos Peeters verwijt OCMW-voorzitster Goedele Breyne “dat zij het geregelde sociaal overleg tussen Hovese verenigingen opgestart in de vorige legislatuur heeft opgedoekt”. Jos Peeters startte dit overleg op, toen als schepen van sociale zaken. Bittere pil om slikken …

 

Foto’s © Gazet van Hove.