De politieke Nieuwjaarstoespraak van burgemeester Koen Volckaerts

zondag 14 januari 2018, zaal “Da Capo”, Nieuwjaarsreceptie N-VA afdeling Hove.

“Goede vrienden !

Beste sympathisanten,

Ik hoef er jullie niet aan te herinneren : 2018 is een scharnierjaar. De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober worden cruciaal. Niet alleen voor de Hovemaar , ook voor heel Vlaanderen.  We stappen niet met lege handen naar de kiezer. Want de N-VA heeft bewezen dat ze het verschil kan maken, dat de Verandering écht werkt. Op het federale niveau en in Vlaanderen.

Laat u dus niets wijsmaken, vrienden. Niet door de pers, die ons nauwelijks goedgezind is. En zeker niet door onze tegenstanders. DE VERANDERING WERKT ECHT !

De economie groeit, de export piekt, het vertrouwen van de consumenten en de ondernemers staat op hun hoogtepunt. Bedrijven klagen niet langer dat de loonkosten te hoog zijn, maar dat ze geen werknemers vinden.

De koopkracht stijgt dankzij de taxshift. In 2018 en 2019 gaan de lasten op arbeid nog eens met vier miljard euro omlaag.

Het zomerakkoord is misschien een half winterakkoord geworden, maar dat zal niet aan ons hebben gelegen. De belangrijkste maatregel is gestemd : de vennootschapsbelasting. We gaan voor eerlijkere, lagere en eenvoudigere belastingen voor onze KMO’s, want zij zijn de ruggengraat van de Vlaamse economie.

We hebben de grootste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog kordaat aangepakt. We sturen per dag gemiddeld  4 criminele vreemdelingen terug naar hun thuisland. Wij regulariseren geen criminelen, wij repatriëren ze.

Na jaren van desinvestering en verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in onze politiediensten en ons leger. Nu wordt er eindelijk gebouwd aan een echte veiligheidscultuur.

Wij beschermen de plaats van het Nederlands in ons onderwijs en zorgen voor ambitie voor alle leerlingen.

Eindelijk is er een verbod op onverdoofd slachten en na 20 jaar palaveren is er een akkoord over Oosterweel. 

Maar ook in Hove maken we het verschil en zorgden we voor verandering.

Zoals velen weten hou ik niet van beloven maar wel van realiseren.

Onze N-VA-mensen hebben in zeer moeilijke omstandigheden gepresteerd. Alle fracties , en ik benadruk alle fracties, beweerden dat wij onbekwaam waren en geen ervaring hadden.  Alsof wij niet konden besturen. Wel het tegendeel is waar. Wij hebben een stempel op Hove gedrukt.  De inertie en stilte van andere fracties was immens. 5 jaren niets doen en nu trachten de oogst voor onze ogen binnenhalen. Neen, dat zullen we niet toelaten.  Dank zij de inzet van onze mensen, en dat op verschillende niveaus, van provincie tot in het OCMW van Antwerpen, hebben er voor gezorgd dat de groene buffer tussen Hove en Lint voor 100% voor bebouwing gevrijwaard wordt.  Want, er kon bebouwd worden. Wat er ook gezegd wordt.

Vergeten we Frijthout en het Uilenbos niet. Twee realisaties die door het duwen en trekken van onze mensen, voor sommigen binnen het college was het allemaal te duur, uiteindelijk gerealiseerd werden. Hove blijft daardoor voor meer dan 50% groen gebied.  

Het culturele gebeuren in Hove krijgt meer en meer bijval. Dat bewijzen de verschillende realisaties die in deze zaal plaatsvinden. En zowel academie en bibliotheek kunnen bloeien dank zij onze inzet.

De Mikado is uitgebreid door ons toedoen.

De Hovese middenstand krijgt dank zij onze steun terug voet aan de grond. Kijk naar de verschillende activiteiten.

De wegenaanleg kent ook een vernieuwende boost. Dossiers, die legislaturen lang bleven haperen werden op korte tijd terug in gang gezet en werden volledig of reeds gedeeltelijk gerealiseerd. Kijken we naar de Geelhandlaan, Wouwstraat en nu in uitvoering de Jos Covelierstraat. En weldra ook het fietspad van de Mortselsesteenweg.

Administratief werd het IT-gebeuren op een hedendaagse baan gezet.

En op gebied van veiligheid, want veiligheid is een hoeksteen van onze maatschappij , realiseren we ook successen. De brandveiligheid van de Rijks Basis School wordt actief aangepakt. We zorgen voor een consequent fietsveilig beleid echter zonder de stapper uit het oog te verliezen. Maar ook op gebied van diefstallen halen we betere resultaten. Een daling met de helft van de wooninbraken kunnen we vaststellen. Hove is de beste leerling binnen de politiezone HEKLA. Dus blauw op straat en de samenwerking met de politiezone Minos oogsten succes.

Hebben we alleen successen.  Neen. Ook terug-slagen hebben we.  Ik vermeld hier apart onze intergemeentelijke samenwerking die door onwil en tegenwerking van Hovese fracties opgeblazen werd. Maar aan schaalvergroting zal er gewerkt moeten worden. En volgende legislatuur zullen er nog zware katten te geselen zijn om een juiste en correcte keuze te maken. In welke vorm en met wie deze schaalvergroting gerealiseerd zal moeten worden laat ik nu in het midden. Wij moeten die keuzes maken en niet aan Brussel overlaten.

In de volgende legislatuur zullen we zeker belangrijke beslissingen moeten nemen. En ja, het zal niet altijd een ja-verhaal worden. Besturen is ook ‘neen’ kunnen zeggen. Besturen is keuzes maken. We leven niet in een sprookje. Dit is niet Wonderland. Besturen is beslissen en dat hoop ik volgende legislatuur zeker te kunnen doen met een sterk en volwaardig team. Met teamleden die zich niet achter anderen verstoppen of uitblinken in afwezigheid wanneer het warm wordt. Ik wil onvolledige plannen verder kunnen afwerken.

 

We hebben dus al wat fundamenten gelegd. Maar we moeten verder bouwen. Aan een Veilig, Verantwoord en Vlaams beleid ook in Hove.  Aan een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen, in een welvarend Hove.

N-VA beschermt onze welvaart, zorgt dat onze pensioenen betaalbaar blijven en zorgt dat we een blijvende sociale gezondheidszorg kunnen behouden.

N-VA beschermt uw veiligheid tegen terrorisme en zinloos geweld in steden. Maar ook veiligheid op de weg.

N-VA beschermt ook onze identiteit, onze gemeenschap en onze waarden.

En, beste vrienden, als u het van mij niet aanneemt, dan zal onze bijzondere gast via de video u wellicht wel kunnen overtuigen.

Na deze video stel ik voor dat we allen kunnen napraten  met een hapje en een natje.”

De receptie begon …