Nieuwjaarsreceptie N-VA Hove

Zondagvoormiddag 14 januari, 10.30u., zaal “Da Capo”.

Er waren een 75-tal aanwezigen waaronder delegaties van andere Hovese politieke fracties (HB, CD&V, Ph7) en enkele afgevaardigden van N-VA-afdelingen uit buurgemeenten.

De zitting begon met een hulde aan de in oktober jl. overleden ex-voorzitter Didier Thys.

Nadien maakte voorzitter Guido Sel de rangorde van de koplijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober e.k. bekend : als lijsttrekker staat uittredend burgemeester Koen Volckaerts op de eerste plaats, op de tweede plaats staat uittredend schepen van onderwijs en cultuur Gerda Lambrecht, op drie staat uittredend schepen van middenstand en leefmilieu Bart Van Couwenberghe. De andere kandidaten worden later mede gedeeld.

Burgemeester Koen Volckaerts was dag op dag veertig jaar geleden getrouwd. Dit kreeg ook een applaus in zijn speech. Op deze speech komen we later uitgebreid op terug.

Gastspreker Sofie Dewit

De burgemeester van Aartselaar en volksvertegenwoordiger begon haar uitéénzetting over ‘het kraken van woningen’.  Ze ligt mee aan de basis van de recente verscherpte wetgeving tegen het kraken. “Er is een groot verschil tussen Gent en Brussel. Op de webstek van de stad Gent staat aangegeven hoe je een huis moet kraken en juridische steun hiervoor krijgen”.

Nadien ging ze over op de toestand in Catalonië. “Hier zitten democratisch verkozen mandatarissen in de cel. Wat doet Europa ? Niets ! Het kijkt gewoon weg. De vrije meningsuiting wordt er beknot, ook via Facebook en Twitter.

De nationale politiek kwam ook aan bod. “De verwezenlijkingen van de N-VA zijn aanzienlijk : vennootschapsbelastingen verlagen, migratie onder controle houden. Als het dan inhoudelijk niet lukt speelt de oppositie op de man. Dan beginnen ze over Theo Francken en vroeger in 2010 over gewezen VU-senator Bob Maes. De pers is ook niet objectief. Een facebookgroep van Theo Francken heeft 53.000 volgers. Maar de actie tegen de N-VA van de pers en de oppositie werkt niet. De man in de straat trapt er niet in. Onze partij kreeg de eerste twee weken van dit jaar reeds 600 nieuwe leden binnen. We voelen goed de pol-slag op straat aan. De verandering werkt : de staatsschuld daalt, we werken aan de veiligheid, aan Oosterweel, aan de dode kruispunten op de A-12 in Aartselaar, enz … We werken op federaal, Vlaams en lokaal vlak hard voor de mensen.

De inzet van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 is groot, ook in Hove. Ga van deur tot deur, van straat tot straat, spreek met de mensen. Door hard te werken zal men er komen, maar vergeet ook niet op gepaste tijden plezier te maken.”

Algemeen applaus en het begin van de receptie.

Vele groepjes werden gevormd, altijd ging het over Hove en de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Sommige politici spraken veel met elkaar, anderen gunden elkaar nog geen blik (Ph7 versus CD&V), nog anderen konden het goed met elkaar vinden …

Foto’s © Gazet van Hove.