Kunnen de Hovese scouts nog zelf iets verwezenlijken ?

Een vergelijking tussen de Hovese jeugd van heden en vorige generaties

Op de laatste Hovese gemeenteraad was er een onaangekondigde betoging van een honderdtal leden van de Hovese scouts met een aantal ouders. Ze manifesteerden voor de renovatie van hun lokalen aan de Boechoutsesteenweg, een grond gelegen tussen het Groen Schooltje en het Regina Pacis Instituut.

We hadden hierover een gesprek met Guy Meeus, sedert lange tijd wonende in Hove en vroeger actief in allerlei jeugdige, sociale, culturele, sportieve en politieke organisaties. Een man van de Hovese wereld.

Guy Meeus

Mijn vader was betrokken bij de opbouw van het huidige jeugdig centrum in de jaren 1974-75. De grond is eigendom van het dekenaat Kontich en de gebouwen staan er via een recht van opstal. Oorspronkelijk werden deze lokalen gebruikt door zowel de Chiro, Scouts, KAJ als de jeugdclub Sjaloom. Later is Sjaloom naar de Fruithoeve (afgebroken hoeve aan einde van de Oudstrijdersstraat) getrokken. Beneden waren toen de lokalen van de Chiro. De brandveiligheid was er niet optimaal en een buurtonderzoek wees ook op lawaaihinder. In die periode was er ook een zware brand geweest in een jeugdhuis in Wallonië met ettelijke dodelijke slachtoffers. Wegens de brandveiligheid moesten de jeugdorganisaties uit de Fruithoeve vertrekken. Nadien is dat pand afgebroken en begin jaren ’80 heeft voetbalploeg Strambam er nog enkele jaren een voetbalplein met kantine uitgebaat. Nadien is dit ook afgebroken en vandaag geeft men het terug aan de natuur” aldus Guy Meeus.

Iedereen droeg toen bij volgens kennis en vermogen

“Onze ouders zijn toen verschillende weekeinden aan dit jeugdig centrum komen werken. Iedereen volgens kennis en vermogen. Metselen, elektriciteit leggen, vloeren, houtbewerking, dak leggen, logistieke hulp, kookploeg, enz … Willy Van Echelpoel was toen onderpastoor. We hadden tussen de ouders een eigen architect en die werkte zelfs samen met de gekende Bob Van Reeth. Nadien konden honderden kinderen van deze gebouwen gebruik maken om er te spelen en als uitvalsbasis gebruiken. De Chiro had rond 1975 een 150-tal leden in Hove, vnl. uit de arbeidersklasse en de Scouts rekruteerden ook zo’n 150-tal kinderen, vnl. bij de beter gesitueerden.”

Verschil met vandaag is zeer groot

“Vroeger werkten wij als jeugdvereniging voor een bepaald project. We organiseerden pannenkoekenverkopen, gingen van deur tot deur, benaderden een aantal vooraanstaanden uit de gemeente voor een financiële bijdrage en deze mensen kwamen ook over de brug. We bouwden iets eigenhandig op. Men kende elkaar. Een aantal onder hen is uiteindelijk in de Hovese politiek terecht gekomen, via o.a. Opbouwwerk in Hove Beweegt en een aantal anderen bij de toenmalige CVP.

Het grote verschil met vandaag is dat de jongerenorganisaties nu ineens gaan aankloppen bij het gemeentebestuur en zomaar 740.000 euro eisen om hun jeugdlokalen te renoveren. Dan zullen er nog vele Hovese verenigingen volgen. Wie gaat dat allemaal betalen ? De laatste twee legislaturen is er in Hove niets gedaan aan de staat van de jeugdlokalen. De CD&V en ook Hove Beweegt hebben hier een grote verantwoordelijkheid. Men had het nooit zo ver mogen laten komen. De betrokken schepenen van jeugdzaken moesten ook de jeugd aanzetten om in het onderhoud van hun lokalen te voorzien. Dit gebeurde niet”

een elementaire opkuisbeurt zou al wonderen doen …

Vandaag veredelde kinderopvang

“Vroeger – voor 1990 (de val van de Berlijnse Muur) – was er meer inzet van de jeugd om iets te verwezenlijken. Op een bepaald ogenblijk waren er in Hove drie jeugdclubs, allen gegroeid uit een bepaalde jeugdbeweging. Die zijn in de loop der jaren allemaal verdwenen. Sommigen weken uit naar een buurgemeente. Vandaag zijn de scouts een veredelde kinderopvang geworden om de ouders enkele uren vrije tijd te geven in het jachtige leven. De huidige schepen van jeugdzaken moet zijn verantwoordelijkheid ook opnemen en het dossier bestuderen voor wat er kan in dit dossier van de renovatie van de jeugdlokalen” aldus Guy Meeus.

Verwaarloosde gebouwen en terreinen

We maakten ook eens een wandeling over de betreffende terreinen van de scouts/jeugdig centrum naast het Groen Schooltje. Wat opvalt is dat een stuk van het terrein tijdens de werkdagen wordt gebruikt als parking voor schoolpersoneel en bezoekers van Hove centrum. Verder ligt het terrein er erg verwaarloosd bij : de gevallen bladeren van afgelopen herfst liggen er nog allemaal op de grond, er staat weinig op orde, het is er eerder een warreboel. Niet erg bevorderlijk voor een scoutsleiding die kinderen een zekere opvoeding moet meegeven.

Trage weg over terrein kan ook beter

Het betrokken terrein zou ook kunnen dienst doen als ‘trage weg’ tussen de Boechoutsesteenweg en de Mortselsesteenweg. Zo kan men het drukke en smalle stuk (Paris-Roubaix) van de Mortselsesteenweg vermijden. Tussen de twee schooldomeinen ligt er zelfs een oude kasseiweg en er staan enkele openbare verlichtingspalen die ’s nachts effectief branden.

Beide scholen hebben er toch belang bij dat hun leerlingen zich veilig van en naar school kunnen begeven. Waar wacht men nog op ? Hallo Hovese schepenen van onderwijs, jeugd, openbare werken, leefmilieu … hallo schooldirecties …tijd voor actie !

‘trage weg’ kan veel beter …

Foto’s © Gazet van Hove.