Hove’s burgemeester Volckaerts onderzoekt mogelijke actie tegen komst heli-haven in Lint

Onze zuiderburen lopen al enkele jaren te wapen tegen de mogelijke komst van een helikopterhaven aan de Fabriekstraat, op de site van het vroegere Sobemi. Vandaag site voor een evenementenhal, TV-studio’s, een hotel en een grote parking. De bedoeling van deze heli-haven is om jet-set acteurs met de helicopter tot aan de opnamestudio’s te voeren. Op enkele km noordelijker ligt er in Deurne een mooie internationale luchthaven.

De buurtbewoners zien de komst van deze helihaven niet zitten, evenals de voltallige Lintse gemeenteraad. Het werd er al duchtig besproken, er volgende manifestaties, manifesten, volksvergaderingen, petities, enz …

Hove is geen direct betrokken partij maar de wijk Lege Veldkant grenst aan Lint en men ziet de toestellen opstijgen en dalen. De nodige lawaaihinder krijgen een aantal Hovenaars er ook gratis bij. Daarom is ons gemeentebestuur ook niet zo happig op de komst van een helikopterhaven in onze achtertuin van Lint.

Na veel procedures o.a. via de Raad van State heeft Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) beslist om een milieuvergunning toe te kennen aan de nv Heliventure FTO voor het exploiteren van een helihaven aan de Fabriekstraat in Lint.

Een eerdere beslissing om – net als de provincie Antwerpen – de vergunning niet toe te kennen, werd in september door de Raad van State vernietigd. Schauvliege legt nu wel bijkomende voorwaarden op zoals een verbod op vluchten op zon- en feestdagen, op vlieglessen en op plezier- of demonstratievluchten. Het aantal vluchten wordt beperkt tot 10 per dag, 20 per week en 1.040 per jaar. Ook het aantal avond- en nachtvluchten (bij medische hoogdringendheid) wordt beperkt.

Protest uit Hove

“Dit dossier is nog niet op de agenda van het Hovese schepencollege gekomen, maar we zijn ermee bezig. Ik heb reeds samengezeten met burgemeester Harry Debrabandere van Lint om dit dossier eens te bekijken en te zien hoe we juridisch kunnen handelen en ageren. Het is geen gemakkelijk dossier aangezien het reeds op de agenda van de Raad van State is gekomen” aldus burgemeester Koen Volckaerts.

CD&V in moeilijk parket

Wie er wel in een moeilijk parket zit zijn de christendemocraten uit Lint en Kontich. Ze waren actief tegen de komst van de helihaven, ze verzamelden ook handtekeningen tegen het project, liepen mee in manifestaties en nu komt ineens hun Vlaamse minister Schauvliege met een positief advies voor deze helihaven. Velen voelen zich “koud gepakt”.

CD&V organiseert zaterdagavond 13 januari e.k. in de AED-studio’s van Lint haar nationale partijreceptie met alle partijtoppers (partijvoorzitter, ministers, parlementsleden, …). Dat daar maar geen herrie van komt …

volksprotest

Foto’s © Gazet van Hove.