Discussie over zichtbaarheid obstakels Geelhandlaan

De Geelhandlaan blijft de gemoederen in de Hovese gemeenteraad beroeren.

Raadslid Diederik Vandendriessche (HB) : “De zichtbaarheid van de obstakels op de Geelhandlaan laat ’s avonds en ’s nachts te wensen over. Er is ons ter ore gekomen dat de obstakels op de rijweg van de nieuwe Geelhandlaan onvoldoende gezien worden in de duisternis en/of bij gure weersomstandigheden. Zo zijn er duidelijke sporen op één van de obstakels waar een auto gewoon is overgereden (met name één van de obstakels na de Leon Dumortierstraat in de richting van het centrum). Volgens getuigen zou die auto het werfbaken dat op het obstakel staat, gewoon omvergereden hebben. De bestuurder was waarschijnlijk iemand die niet vertrouwd was met de situatie en reed bij volledige duisternis gewoon rechtdoor … Het is duidelijk dat de twee lichtjes op de grond onvoldoende zijn om de obstakels aan te duiden. Bij de sneeuwval van de afgelopen dagen waren ze overigens helemaal bedekt. Zelfs de dagslapers op de obstakels bieden onvoldoende zichtbaarheid. De dagslapers zijn ook maar een voorlopige oplossing, waardoor de vraag zich stelt op welke manier de obstakels verlicht of aangeduid zullen worden eens de dagslapers verwijderd worden. Graag dan ook een antwoord op de volgende vragen : wat is nu eigenlijk de bedoeling van die tijdelijke werfbakens ? Ze lijken er te staan omdat er een probleem is met de zichtbaarheid, maar wat als de bakens weg zijn ? Hoe staat het inmiddels met de beplanting van de obstakels ?”

Burgemeester Koen Volckaerts (N-VA) antwoordde : “De sneeuw is een geval van overmacht. Dit kan men niet als basis nemen. Als men 30 km per uur rijdt is alles goed zichtbaar. Voor de beplanting zal men blijvende struiken plaatsen. De schilders zullen de onderste boord extra schilderen. Vandaag is de vergunning uitgegeven voor de beplanting van de Geelhandlaan. Dit zal weldra volgen. We stelden vast dat er 30 km/u-borden werden weg gehaald door volwassenen, meestal tijdens het weekeinde.”

niet iedereen veegt de sneeuw voor zijn woning

CD&V-raadslid schiet weer eens in haar eigen voet

De korte sneeuwval van begin december kwam ook ter sprake op het einde van de vergadering. Raadslid Els Pauwels (CD&V) vond “dat de fietspaden in de gemeente niet zijn geruimd. Ik zal vele kinderen van het Sint-Gabrielscollege in het midden van de Wouwstraat rijden omdat het fietspad niet was geveegd. Na de sneeuwprik blijven er nog vele bladeren liggen en is het nog erg vettig.” Deze opmerking was niet goed aangekomen bij burgemeester Volckaerts : “Ik zal deze opmerking niet aan onze uitvoeringsdiensten overmaken want dan zouden ze wel eens erg kwaad kunnen worden. Ze hebben er alles aan gedaan om de sneeuw zoveel mogelijk weg te krijgen en dan komt u met zulke opmerkingen af.”

Persoonlijk konden we vaststellen dat mevrouw Pauwels het fietspad voor haar woning aan de Wouwstraat niet veegde, tijdens de korte winterprik van december jl. Het was er spekglad. Het is niet de eerste keer dat we het er vaststellen. Dit vegen zal beneden haar waardigheid zijn ! Goed voor de gemeentearbeiders. Volgens het politiereglement moeten de burgers zelf de voet- en fietspaden voor hun panden vrij houden van sneeuw, ijzel en overlast. Bij mogelijke ongevallen kunnen de boordeigenaars veroordeeld worden tot zware straffen als de slachtoffers met de nodige bewijzen afkomen.

***************************************************************

BIJLAGE

Uniform gemeentelijk Politiereglement HEKLA :

AFDELING II : REIN- EN VRIJHOUDEN VAN VOETPADEN, FIETSPADEN, WEGBERMEN EN STRAATGOTEN

Artikel 114
Bij sneeuwval of ijzelvorming moeten de aangelanden van een openbare weg erover waken dat voor de eigendom die zij bewonen, voor de doorgang van de voetgangers en fietsers voldoende ruimte op het voetpad en aanpalende fietspad wordt schoongeveegd of dat het nodige wordt gedaan om de gladheid ervan te vermijden.
Het is verboden de geruimde sneeuw voor een ander gebouw te vegen of op andere plaatsen van de openbare weg waardoor het verkeer wordt belemmerd of de rioolopeningen worden verstopt. Ter hoogte van opritten, oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers en aangeduide haltes voor voertuigen van het openbaar vervoer moet de rand van het voet- en fietspad gelegen langs de rijweg vrijgehouden blijven.
In de appartementsgebouwen rust deze verplichting op de bewoner of gebruiker van de gelijkvloerse verdieping en bij ontstentenis daarvan op de bewoner van de dichtst daarboven gelegen verdieping, tenzij deze verplichting onderling en schriftelijk is geregeld tussen de bewoners van het gebouw.
De eigenaar of gebruiker van een niet-bebouwd perceel dient erover te waken dat een volledige ruimte voor de doorgang van voetgangers en fietsers wordt schoongeveegd, of dat het nodige wordt gedaan om de gladheid te vermijden van dat gedeelte van de openbare weg, gelegen langs het onbebouwd perceel.

Foto’s (c) Gazet van Hove