Afslanking Vlaamse Provincies in 2018

Met een interne staatshervorming besliste de Vlaamse Regering om de provincies af te slanken.

Vanaf 1 januari 2018 zijn de Vlaamse provincies enkel bevoegd voor taken met een grondgebonden karakter. Deze bevoegdheden situeren zich op de volgende beleidsdomeinen :

 • Vrije tijd (waaronder toerisme, groen- en recreatiedomeinen)
 • Mobiliteit (waaronder fietsostrades)
 • Leefmilieu (waaronder waterbeleid, omgevingsvergunningen)
 • Economie, innovatie en samenleving
 • Landbouw- en plattelandsbeleid
 • Onderwijs en educatie
 • Veiligheid
 • Ruimte en erfgoed
 • Europa en mondiaal beleid

De persoonsgebonden taken en de bijhorende budgettaire middelen, patrimonium en personeelsleden geven zij over aan de Vlaamse overheid of aan een gemeente. Het gaat over de bevoegdheden : welzijn, sport, jeugd en cultuur.

Vanaf de provincieraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 is er ook een afslanking wat betreft politieke vertegenwoordiging. Voor de provincie Antwerpen betekent dit een daling van 72 naar 36 provincieraadsleden en van 6 naar 4 gedeputeerden. Het aantal kiesdistricten zal dalen van 8 naar 3, nl. de kiesarrondissementen  Antwerpen, Mechelen en Turnhout.

Feiten en cijfers op 1 januari 2018 :

 • Personeelsleden provincie Antwerpen : 1.675 koppen
 • Aantal overgedragen personeelsleden naar Vlaanderen, stad Antwerpen, vzw of stichting : 248
 • Provinciaal budget 2018 : 231 miljoen euro.
 • Daling provinciaal budget 2018 : 30 miljoen euro
 • Overgedragen locaties aan de stad Antwerpen : FotoMuseum, MoMu, DIVA, Arenbergschouwburg, De Studio, Wielercentrum Wilrijk
 • Overgedragen locaties aan de Vlaamse Overheid : Peerdsbos Brasschaat
 • De provincie Antwerpen zal de renovatie van het Peerdsbos en DIVA verder afwerken, pas daarna wordt dit vastgoed definitief overgedragen.
 • Foto’s (c) Gazet van Hove.