Raadslid Jos Peeters zet OCMW-voorzitter Goedele Breyne (Ph7) schaak !

Hele reeks sociale dossiers op Hovese gemeenteraad uitgesteld

Op de laatste gemeenteraad van december 2017 lagen er nog een heel aantal sociale dossiers op tafel. Ze werden allemaal uitgesteld wegens inhoudelijk gebrekkige samenstelling.

Zo stonden volgende zes punten gezamenlijk op de agenda ter goedkeuring :

Toelage aan personen met een handicap: aanpassing bedrag en inkomensgrenzen ,

Toelage aan ouderen: aanpassing bedrag,

Vakantietoelage aan personen met een handicap, kinderen met een handicap, ouderen en chronisch zieken : aanpassing bedrag en inkomensgrenzen,

Toelage aan grote gezinnen : aanpassing bedrag en inkomensgrenzen,

Toelage aan kinderen met een handicap : aanpassing bedrag en inkomensgrenzen

Septembertoelage aan éénoudergezinnen : aanpassing bedragen en inkomensgrenzen.

OCMW-voorzitster Breyne heeft haar dossiers niet onder controle !

Gebrekkig samengestelde dossiers

Raadslid en gewezen schepen Jos Peeters (CD&V) maakte de opmerking dat deze dossiers niet volledig en actueel zijn “omdat de juiste bedragen en de juiste indexering van de bedragen niet in het dossier staan”. OCMW-voorzitster Goedele Breyne (Ph7) stelde dat ze “vertrouwt op de deskundigheid van haar diensten.” Er werd dan besloten om de zes dossiers uit te stellen en in januari e.k. terug op de agenda te brengen met de juiste cijfergegevens.

Nadien kwam het nog tot een botsing tussen Peeters en Breyne omdat volgens de eerste Breyne ‘het geregelde sociaal overleg tussen de Hovese verenigingen van de vorige legislatuur heeft opgedoekt’.

Na de gemeenteraad was OCMW-voorzitster Breyne kop van jut bij een aantal toeschouwers in de zaal. “Ze wil burgemeester worden, maar kent haar eigen dossiers nog niet na vijf jaar zetelen in het bestuur !”

Incident gesloten. Volgende keer beter !

Foto’s © Gazet van Hove – coverfoto : raadslid Jos Peeters.