Is Jo Ampe ‘de lijsttrekker’ voor Hove Beweegt ?

HOVE

De gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2018 liggen nog een “politieke eeuwigheid” ver weg, maar toch. De Hovese politieke partijen en -formaties zijn volop bezig zich te positioneren naar de volgende gemeentelijke stembusslag. Bij Ph7 is de lijsttrekster reeds bekend gemaakt – niemand twijfelde aan de uitslag – en zijn de politieke carrièristen reeds binnen gehaald.

Maar velen kijken uit naar wat de groen-linksen van Hove Beweegt (SP.a, Groen & onafhankelijken) gaan doen. Op Hovese sociaal-culturele manifestaties zien we van de groen-linksen steeds een minimale aanwezigheid. Gemeentefaadsleden als Hilde Vandriessche, Diederik Vandendriessche en Anne Van Put “sturen steeds hun kat” om van de OCMW-afvaardiging nog te zwijgen. Zijn die manifestaties beneden hun waardigheid of zitten ze op die ogenblikken weer eens uit te rusten aan ‘rijk gevulde tafels’ op hun tweede verblijven in Frankrijk of in de Ardennen ? Wie zal het zeggen …

Iemand die we wel geregeld aantreffen op Hovese manifestaties is Jo Ampe uit de Lintsesteenweg. Hij volgt vele Hovese manifestaties vanop de achtergrond om zo een beter zicht te krijgen over het geheel van het gebeuren. Nadien is hij steeds in gesprek/discussie gewikkeld met enkele aanwezigen. Als we Jo steeds op de man af vragen ‘Trek je de lijst van HB bij de komende gemeenteraadsverkiezingen ?’, krijgen we steevast het antwoord ‘Ten gespaste tijde zullen we hierover communiceren !’. Verdere vraag “In januari 2018 ?”, antwoord : ‘Ten gespaste tijde zullen we hierover communiceren !’. Weer een nog verdere vraag “In mei 2018 ?”, antwoord : ‘Ten gespaste tijde zullen we hierover communiceren !’. Enz …

Jo Ampe op een receptie

Wij tippen op Jo Ampe !

Aangezien Jo Ampe zowat het publieke uithangbord is geworden van Hove Beweegt, kan men zich de vraag stellen wie er buiten Jo Ampe het lijsttrekkerschap van de groen-linkse fractie op zich zal nemen ? Toch geen mensen die neerkijken op Hovese manifestaties en Hovese mensen ? Of geen mensen die zich liever terugtrekken in hun luxueuze buitenverblijven in Frankrijk en Wallonië dan met de gewone Hovenaar om te gaan. “Luister naar mijn groen-linkse woorden, maar kijk niet naar mijn elitaire bourgeois-daden !”

Jo Ampe is gewoon de meest gekende groen-linkse van Hove ! Zo iemand kan je toch niet negeren ! Zo iemand kan je toch niet afserveren ! Jo Ampe is al bij al men ‘toffe pée”, die er gerust mag zijn. Liever dan sommige andere dogmatische fundamentalisten die er in zijn politieke club rondhangen.

Foto’s (c) Gazet van Hove.