Dit werd ook besproken op de Hovese gemeenteraad

Hove, maandag 27 november 2017, drie aanwezigen in de publiekstribune.

IKA : kapitaalverhoging naar aanleiding van de splitsing naar Zefier en Iveka

In uitvoering van het splitsingsvoorstel van IKA naar Zefier en Iveka dient een beperkte kapitaalverhoging en volledige volstorting van voorgaande kapitaalverhogingen doorgevoerd te worden. Eénparig goedgekeurd.

GEVAPV JOC Hove : algemene vergadering 29 november 2017

De gemeenteraad geeft haar instructies mee aan de gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering.

Agendapunten : budget 2018 en ontslag en benoeming bestuurders. Eénparig goedgekeurd.

Sportkampen : voorrang Hovese kinderen

Aan de gemeenteraad werd gevraagd om kinderen die in Hove wonen voorrang te geven bij het inschrijven voor sportkampen.

Op de wachtlijst van het sportkamp van augustus stonden nog ongeveer 25 kinderen uit Hove. Om te vermijden dat kinderen uit Hove geen plaats meer hebben, krijgen inwoners uit Hove een week eerder de tijd om in te schrijven. Na deze week worden de inschrijvingen opengezet voor inwoners van buiten Hove.  Eénparig goedgekeurd.

Subsidiereglement : goedkeuring aanpassingen

Aan de gemeenteraad werd gevraagd om de aanpassingen aan het subsidiereglement goed te keuren.

De Sportraad gaf positief advies over het gemeentelijk subsidiereglement ter ondersteuning van de Hovese sportverenigingen. Het aangepaste reglement vervangt het huidige reglement vanaf 1 januari 2018. De impulssubsidie wordt geschrapt en deels vervangen door een groter budget opzij te houden voor sportverenigingen die extra inspanningen leveren om mensen met een beperking de kans te geven om bij hen sport te beoefenen. Hiervoor wordt jaarlijks 2.000 EUR uitgetrokken. Een tweede belangrijke aanpassing is dat er rekening wordt gehouden met het aantal leden van een sportvereniging. Een derde grote aanpassing is dat de subsidie per vereniging wordt berekend in evenredigheid met het door de vereniging verworven aantal punten bij volgende criteria: ledenaantal, sportbeoefening, omkadering, communicatie, sportpromotie en G-sport.

Foto’s © Gazet van Hove.