Vraag studietoelage tijdig aan

Een school- of studietoelage is financiële steun van de Vlaamse overheid om de kosten voor de school of studie te helpen dragen. Je kan de toelage ook online aanvragen.

Een studietoelage kan worden aangevraagd voor studenten in het kleuter-, lager- of hoger onderwijs. Of je een toelage krijgt, hangt in grote mate af van je nationaliteit, het type studie en de samenstelling en het inkomen van je gezin. Als je inkomen te hoog is, krijg je geen toelage. Het bedrag van de toelage is onder andere afhankelijk van de onderwijsvorm en je inkomen. De toelage wordt berekend op basis van je persoonlijke situatie.
Hoe weet je of je in aanmerking komt ? Bel naar het gratis nummer 1700 of kijk op onderstaande website. Bij twijfel kan je altijd een aanvraag indienen. De dienst studietoelagen zal je aanvraag onderzoeken en je een antwoord bezorgen.

Sint-Gummaruscollege Lier

Online of op papier aanvragen

De studietoelage voor het schooljaar 2017-2018 kan worden aangevraagd tot 1 juni 2018. Je kan de studietoelage online aanvragen via onderstaande website. Je moet hiervoor beschikken over een elektronische kaartlezer en de code van je elektronische identiteitskaart. Wil je de aanvraag op papier doen, vraag dan op school een papieren aanvraagformulier of druk het formulier af via de website. Inwoners van Hove kunnen voor hulp bij de aanvraag terecht bij de sociale dienst van het OCMW, Esdoorn 4A in Hove, tel. 03 / 460 10 80.
www.studietoelagen.be .

Foto’s (c) Gazet van Hove.