Gemeenteraadsvoorzitter Guido Sel maakt lachwekkende uitschuiver over (K)NSB

HOVE

Tijdens de laatste gemeenteraadszitting van november jl. maakte gemeenteraadsvoorzitter Guido Sel (N-VA) een korte lachwekkende uitschuiver, gelukkig zonder geen erg.

Alles vond plaats rond agendapunt :

Beheersorgaan Gemeenschapscentrum : wijziging leden

Aan de gemeenteraad werd gevraagd de wijziging van de samenstelling van het beheersorgaan gemeenschapscentrum goed te keuren.

Het gemeenschapscentrum omvat de door de gemeente ter verhuur aangeboden zalen in ‘De Markgraaf’, het ‘Kostershuisje’ en ‘Da Capo’. Het beheersorgaan heeft als opdracht het gemeentebestuur bij te staan bij het beheer van het gemeenschapscentrum. Het gemeenschapscentrum is een culturele infrastructuur door de gemeente beheerd met het oog op cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding ten behoeve van de lokale bevolking, met bijzondere aandacht voor de culturele diversiteit. Op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief zal het beheersorgaan adviezen uitbrengen over alle aspecten van het beheer van het gemeenschapscentrum (zoals bij verbouwingswerken, inrichting en uitrusting, het financiële beleid, opstellen van het huishoudelijk reglement, de concessiecontracten en de huurovereenkomsten, …), uitgezonderd de programmering of inhoud van de activiteiten die plaatsvinden in de culturele infrastructuur.

Didier Thys zetelde als vertegenwoordiger van N-VA als plaatsvervangend lid in het beheersorgaan gemeenschapscentrum. De heer Thys is overleden. Op 24 oktober 2017 stelde N-VA-secretaris Sandra Maes per e-mail de vraag om de heer Thys in het beheersorgaan als plaatsvervangend lid te vervangen door Jan De Gryse.

Eddy Beyens, lid van het beheersorgaan gemeenschapscentrum als vertegenwoordiger van de KNSB, stelt in een e-mail van 4 oktober 2017 voor om Johan Vinck aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de KNSB. Voordien had de KNSB nog geen plaatsvervanger aangeduid.

gemeenschapscentrum “De Markgraaf”

Wat liep er nu mis ?

De heer Sel leest altijd de kern van een voorliggend agendapunt publiek voor; kwestie van openbaarheid van bestuur. De gemeenteraadsleden hebben dit punt reeds kunnen lezen in het dossier, maar het publiek weet nog van niets. Bij de eerste vervanging van N-VA-er Thys liet alles nog gesmeerd, want Guido Sel is ook N-VA-afdelingsvoorzitter in Hove. Hij kent dus zijn partijleden.

Bij de vervanging van de KNSB liep het fout : KNSB staat voor Koninklijke Nationale Strijders Bond, een Belgicistisch, royalistische vereniging van oudstrijders, die niet erg warm lopen voor Vlaamse zelfstandigheid waar de N-VA voor staat. In de volksmond, en zeker onder Vlaams-nationalisten, spreekt men lacherig over de ‘NSB’. “Als het niet regent, dan zijn ze er …” naar het lied van Jef Elbers. In Nederland bestond er tijdens het interbellum en tijdens WOII ook een NSB, nl. de ‘Nationaal-Socialistische Beweging’ van ir. Anton Mussert. Deze partij raakte zwaar verwikkeld in de politieke- en militaire collaboratie met nazi-Duitsland en na de oorlog werd Mussert hiervoor ‘tegen de muur gezet’.

Bij het voorlezen van de betreffende paragraaf van het agendapunt versprak Guido Sel zich en las voor ‘KNSB’, ‘Koninklijke Nederlandse Strijders Bond’. Algemene hilariteit bij burgemeester Volckaerts en nog bij enkele raadsleden en enkele mensen in het publiek. Onmiddellijk verbeterde Sel zijn uitschuiver. Incident gesloten.

Gelukkig zaten er geen (K)NSB-ers tussen het publiek … Misschien in de toekomst eerst de dossiers even thuis instuderen en ‘voorlezen voor de spiegel’. Als actief lid van de Hovese Statiepoweten heeft Guido Sel hierin voldoende ervaring.

de Nederlandse NSB …

 

Operatie Wolfsangel

Dit is de ‘codenaam’ voor het ontgraven en opnieuw begraven van Anton Mussert, de Nederlandse leider van de Nationaal Socialistische Beweging (N.S.B.) in 1997. Deze operatie werd uitgevoerd door enkele oud leden van de inmiddels ontbonden Vlaamse Militanten Orde (V.M.O.). De kameraadschap van deze oud leden en ook sommigen hun expertise (Cyriel Verschaeve, Staf De Clercq, Leon Degrelle) lag aan de basis van Operatie Wolfsangel.

Deze operatie werd begin november jl. in herinnering gebracht op een historische tentoonstelling over de VMO-operaties in Baasrode bij Dendermonde. Hierbij werd zelfs een nieuw VMO-vaandel ontrold. Noch Guido Sel, noch leden van de Hovese (K)NSB kwamen hier een kijkje nemen.

het nieuwe VMO-vaandel …

Foto’s © Gazet van Hove – coverfoto : Guido Sel.