Europa investeert in de provincie Antwerpen

Subsidie van 2 miljoen euro voor 1 sociaal en 3 duurzame projecten

Via het Interreg 2 Zeeën-fonds investeert de Europese Unie 2 miljoen EUR in vier nieuwe projecten, die in de provincie Antwerpen zullen inzetten op sociale integratie-en eco-innovaties. Binnen- en buitenlandse partners uit Vlaanderen, Nederland, Engeland en Noord-Frankrijk realiseren deze projecten samen.

Peter Bellens, gedeputeerde voor Europese Samenwerking, juicht de nieuwe investeringen toe : “Critici noemen Europa een ver-van-mijn-bed show, maar het belang voor de economische ontwikkeling van onze provincie valt niet te ontkennen. In de huidige programmaperiode zijn in het Interreg 2 Zeeën-programma alleen al 16 projecten met Antwerpse partners goedgekeurd, goed voor 9 miljoen euro aan subsidies. Europa werkt dus wel degelijk in ieders buurt.”

Het Interreg 2 Zeeën-programma werkt aan sterkere, duurzame economieën en samenlevingen rond de Noordzee en het Kanaalgebied. Het programma heeft een totaalbudget van 240 miljoen euro om projecten te ondersteunen in de periode 2014-2020. In 2019 zal men waarschijnlijk de laatste projecten goedkeuren, zodat de cofinanciering vastligt vooraleer het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat.

Zopas zijn vier nieuwe projecten goedgekeurd met partners uit de provincie Antwerpen:

Sociaal economische integratie – project SIREE

Dit project wil de integratie van vluchtelingen in de samenleving verbeteren door de toegang tot onderwijs, werkgelegenheid en zelfstandige arbeid te vergemakkelijken. Meer specifiek wil Mechelen de betrokkenheid van ouders met een migratieachtergrond in de school verhogen en de huidige werking uitbreiden naar het middelbaar onderwijs. Daarnaast wil ze de huidige ondersteuning voor migranten die een zelfstandig beroep beogen verbeteren. Dit door samen te werken en kennis te delen met de buitenlandse partners.

(Europese subsidie in de provincie Antwerpen : 255.930 euro)

 

Duurzame energie – project SOLARISE

Het provinciaal centrum voor duurzaam bouwen en wonen Kamp C werkt in dit project mee aan de verdere uitrol en implementatie van toepassingen rond zonne-energie. De focus ligt op demonstratieprojecten in zowel stedelijke als landelijke omgevingen, residentiële en openbare gebouwen, met de nadruk op historische gebouwen. De gemeente Zoersel gaat in het project de oude pastorie renoveren en van zonne-energie voorzien. De verschillende demonstratieprojecten en de evaluaties daarvan moeten resulteren in een strategie voor een grootschalige implementatie van deze duurzame energiebron.

(Europese subsidie in de provincie Antwerpen : 294.080 euro)

Duurzame energie – project SLIC

SLIC staat voor “Smart Light Concepts” en dit project wil het gebruik van duurzame openbare verlichtingsconcepten stimuleren. Intercommunale Igemo is partner in het project en gaat in het internationale consortium kennis uitwisselen en de gemeente Bonheiden faciliteren bij een investering in duurzame publieke verlichting. Bij deze investering gaat de aandacht naar de effecten van de innovatieve verlichting op biodiversiteit, veiligheid en CO²-reductie. Uiteindelijk willen de partners een zo breed mogelijke invoering van SLIC’s om op grote schaal CO²-reductie te realiseren.
(Europese subsidie in de provincie Antwerpen : 194.539 euro)

Klimaatadaptatie – project PROWATER

De partners in dit project gaan de veerkracht ten aanzien van droogte, extreme neerslag en waterkwaliteit versterken aan de hand van zogenaamde “ecosysteem gebaseerde adaptatiemaatregelen”. Met andere woorden, de natuur (regenwater) efficiënt gebruiken om waterschaarste tegen te gaan, overstromingen beter te beheren en de waterkwaliteit op peil te houden. De dienst milieu van de provincie zal haar expertise verder inzetten in het stroomgebied van de Grote Nete in samenwerking met lokale actoren en verrijkt met de kennis uit het internationale partnerschap.
(Europese subsidie in de provincie Antwerpen : 1.301.045 euro)

Terugverdieneffect voor provinciale cofinanciering

De provincie Antwerpen investeert mee in deze projecten en co-financiert ze, afhankelijk van het project, voor 10 tot 20 %. Gedeputeerde Bellens onderstreept het belang van Europa voor de realisatie van allerlei grote en kleine projecten in de provincie Antwerpen: “Over alle Europese programma’s heen bedraagt de provinciale cofinanciering aan goedgekeurde projecten momenteel 4,4 miljoen euro en dat heeft ons al 41 miljoen aan Europese subsidies opgeleverd. Je mag dus stellen dat elke euro die we op deze manier investeren in tienvoud wordt terugverdiend.”

Foto’s (c) Gazet van Hove.