Financiën Hovese kerkfabrieken éénparig goedgekeurd

Op de jongste Hovese gemeenteraad kwamen er een aantal agendapunten voor over beide Hovese kerkfabrieken. Ze werden allemaal éénparig goedgekeurd.

Kerkfabriek Sint-Laurentius : aanpassing meerjarenplan 2014-2019

Het budget 2017, 2018 en 2019 werd op verschillende plaatsen bijgesteld zodat een wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 zich opdringt. In 2017 blijft de exploitatietoelage ongewijzigd. In 2018 daalt de exploitatietoelage van 16.213 EUR naar 10.002 EUR en in 2019 van 15.922 EUR naar 9.612 EUR.

Kerkfabriek Sint-Laurentius : budgetwijziging 2017

Aan de gemeenteraad werd gevraagd akte te nemen van de budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek Sint-Laurentius. Deze budgetwijziging past binnen de krijtlijnen van het meerjarenplan 2014-2019.

Onverwacht moest voor een nieuw tapijt worden gezorgd en een rollend onderstel voor de piano aangekocht. Binnen het centraal kerkbestuur werd besloten om voortaan 3 procent aan de penningmeester toe te kennen. De buitenschildering van de pastorij werd binnen het budget van de kerkfabriek opgenomen. Het openstaande saldo van de renteloze lening door de gemeente wordt dit jaar volledig afgelost (21.600 in plaats van 7.200 EUR).

Kerkfabriek Sint-Laurentius : budget 2018

Aan de gemeenteraad werd gevraagd akte te nemen van het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Laurentius. Dit budget past binnen de krijtlijnen van het meerjarenplan 2014-2019.

Het bedrag voor bezoldigingen en sociale lasten (4.443 EUR) werd op nul gebracht omdat er geen organist meer is ingeschreven als werknemer. De vergoeding aan vrijwilligers werd opgetrokken van 850 naar 2.350 EUR. In de budgettering voor de onderhoudskosten van de gebouwen werd op alle posten wat verminderd zodat het voorziene budget met 3.500 EUR verminderd werd. De belasting op zendmasten werd afgeschaft, dus werd 1.726 EUR geschrapt. Bij de investeringsuitgaven werd een bedrag voorzien van 8.155 EUR voor herstellingen aan het dak van de kerk. Daartegenover staat dat de terugbetaling van de renteloze lening (7.200 EUR) wegvalt omdat die volledig wordt terugbetaald in 2017.

Kerkfabriek Sint-Jozef : budgetwijziging 2017

Aan de gemeenteraad werd gevraagd akte te nemen van de budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek Sint-Jozef. Deze budgetwijziging past binnen de krijtlijnen van het meerjarenplan 2014-2019.

In september werden drie van de drieëndertig garages in het bezit van de kerkfabriek verkocht aan particulieren (opbrengst: 54.500 EUR). Dit bedrag zal deels worden gebruikt voor het aanleggen van de parking en de tuin rond de kerk, het overschot gaat naar de patrimoniumrekening om in 2018 de herstelling van het dak deels te betalen. De parking en de tuin van de kerk worden samen met Urania heraangelegd. RP2 betaalt een jaarvergoeding van 500 EUR. Met de exploitatie-overschotten van de voorbije jaren, de verkoop van de garages en de erfpachtvergoeding van Urania in 2017 is er een aanzienlijk batig saldo op de rekening (52.500 EUR). Dit bedrag zal in 21018 voor de herstelling van het dak worden hernomen op de patrimoniumrekening.

Kerkfabriek Sint-Jozef : budget 2018

Aan de gemeenteraad werd gevraagd akte te nemen van het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Jozef. Dit budget past binnen de krijtlijnen van het meerjarenplan 2014-2019.

Inzake exploitatie-inkomsten en -uitgaven zijn geen speciale zaken voorzien. Inzake investeringen zal Urania in 2018 het dak van de kerk dat in haar erfpacht is toegewezen, verhogen met één meter en van een nieuwe dakbedekking voorzien. De kerkfabriek zal van die gelegenheid gebruikmaken om aansluitend haar gedeelte van de dakbedekking te vernieuwen. De globale kostprijs hiervan wordt geschat op 49.000 EUR. Het budget blijft positief. Er zal aan de gemeente geen gemeentelijke toelage worden gevraagd.

Meer info : Bob Vingerhoets (gemeentehuis), tel. 03 / 460 33 22 (kantooruren), e-mail : bob.vingerhoets@hove.be .

Foto’s © Gazet van Hove.