Fototentoonstelling “Parallax” Hove

Fotoclub Parallax hield onlangs zijn jaarlijkse fototentoonstelling in zaal “De Markgraaf”. Er waren enkele tientallen geïnteresseerden opgedaagd voor de openingsavond. Tijdens het weekeinde kwamen er ook nog voldoende mensen een kijkje nemen.

Parallax heeft ondertussen een nieuwe voorzitter die de werking terug moet stimuleren want enkele ex-leden zijn van plan om een nieuwe club in Hove op te richten.

Toespraak door schepen van cultuur en onderwijs Gerda Lambrecht : 

Goedenavond dames en heren,

Welkom op deze officiële opening van de jaarlijkse tentoonstelling van onze Hovese Fotokring Parallax.

Fotografie is het met behulp van licht en andere vormen van straling vastleggen van voorwerpen en verschijnselen op radiatie- of stralingsgevoelig materiaal.

Sinds de intrede van de digitale fotografie bestaat er een verschil tussen het nemen van een foto en het maken van een foto. Zeker met de huidige digitale techniek zijn er steeds meer mensen die met een fotobewerkingsprogramma foto’s maken. Hiervoor is niet noodzakelijk een fotocamera nodig; men kan bestaande foto’s makkelijk bewerken tot een eigen product.

Vanavond staat de fotografie als kunstdiscipline centraal met de fotograaf als ‘kunstenaar’. Het maken van kunst, datgene dus wat de kunstenaar doet, wordt altijd ingegeven door engagement.

De eeuwige discussie of fotografie nu een ambachtelijke techniek met een artistieke dimensie is, of een volwaardige artistieke discipline, is hiermee natuurlijk niet beslecht. Maar we gaan ons daar niet aan wagen vanavond. Hoe dan ook, de fotografie heeft in de voorbije anderhalve eeuw een evolutie, zo niet een revolutie doorgemaakt en aan het palet van de kunstenaar nieuwe mogelijkheden toegevoegd om zijn individuele expressie vorm te geven.De pioniers van de fotografie waren als het ware alchemisten, die hun ingewikkelde camera’s alleen zelf konden bedienen.

Vandaag kan bij wijze van spreken het kleinste kind een foto maken.

Als toeschouwer zijn we nog altijd gefascineerd door de fotografie, ook al weten we dat in de enorm ver ontwikkelde beeldcultuur van vandaag lang niet alles is wat het lijkt en manipulatie nooit ver weg is.

Of het nu gaat om persfoto’s, kunstfoto’s, documentaire foto’s of onze eigenste vakantieplaatjes, telkens gaat het om fascinerende momentopnames, vastgelegd in een zoveelste van een seconde, als getuige van een vervlogen beeld uit onze werkelijkheid.

Als de fotograaf klaar is met zijn werk, dan is het aan de toeschouwer om naar de foto’s te kijken, ze te zien, ze te ‘lezen’ en te begrijpen. Dan denk ik aan de letterlijke betekenis van het woord fotografie, in 1816 voor het eerst werd gebruikt ,namelijk de betekenis: ‘schrijven met licht’.

Wederom dank aan het bestuur om van dit jaarlijks evenement wederom een succes te maken en laat ons nu toeschouwer zijn van al die mooie ‘schrijfsels met licht’ met bijzondere aandacht voor het werk van gastfotograaf Bastien Burm.

Ik wens u veel kijkplezier en ik dank u voor uw aandacht.”

Nadien was er nog een receptie met gezellig samenzijn in de cafétaria.

Foto’s (c) Gazet van Hove.