OCMW Antwerpen verkoopt 26 ha gronden in Hove aan Kempens Landschap

Vrijdag 1 december in de vooravond was er veel belangrijk volk aanwezig in het gemeentehuis van Hove. De provinciale vzw “Kempens landschap” kocht er van het Antwerpse OCMW 26 ha gronden (19 kavels) aan. Het gaat om gronden gelegen tussen de Boshoekstraat, de Lintsesteenweg en de grens met Lint. Allemaal meestal landbouwgronden gelegen rond de Gasthuishoeve.

In de toekomst koopt men er nog een bos bij, helemaal gelegen in de zuidoostelijke punt van Hove.

In afstemming met het Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt en de gemeente Hove koopt Kempens Landschap deze 26 hectare landbouwgronden  aan. Hiervoor kan de landschapsvereniging rekenen op een aankoopsubsidie vanuit het Strategisch Project “Beleefbare open ruimte” binnen het Landschapspark Zuidrand. Door deze aankoop is de toekomst van deze mooie groene open ruimte verzekerd.

Hove’s burgemeester Koen Volckaerts (N-VA) trad op als gastheer voor de plechtige ondertekening. Hove’s notaris Julie De Herdt mocht de akte verleiden voor Chris Morel (OCMW Antwerpen, N-VA) en de provinciaal gedeputeerden Inga Verhaert (SP.a) en Peter Bellens (CD&V).

Chris Morel tekent de akte

Verkoopakte voorgelezen

Na enkele plichtplegingen, de identiteit van de betrokkenen nagaan, kon notaris De Herdt overgaan tot het voorlezen van de verkoopakte.

Het gaat dus over 19 kadastrale percelen, landbouwgrond, totale oppervlakte 26 ha, er zijn geen erfdienstbaarheden enkel voor het ruimen van de Luitersheideloop, er loopt wel 1 gasleiding onder de grond. Bepaalde percelen worden verpacht aan de plaatselijke landbouwer, er is geen bescherming als stads- of dorpsgezicht, het gebied is niet overstromingsgevoelig en het is geen risicogrond. OVAM heeft geen gegevens over bodemverontreiniging. De verkoopprijs bedraagt 1.267.019 euro.

over de gekleurde gebieden gaat het

OCMW Antwerpen heeft geld nodig

Chris Morel : “Ik ben verheugd voor deze verkoop. Alles zal blijven zoals het is. Het OCMW heeft geld nodig voor de investeringen in de stad Antwerpen. We hebben nog wat gronden in Hove. Sommige van deze gronden van het OCMW dateren reeds van de 15de eeuw. Ze zorgden voor het Elisabethziekenhuis”. Gedeputeerde Inga Verhaert sloot zich hierbij aan : “Ik ben erg blij. Dit is de start van een heel mooi project. Kempens Landschap is opgericht in 1997 om waardevolle landschappen in gemeenschapshanden te houden met een ruim draagvlak. Vandaag bezit Kempens Landschap reeds 850 ha. Er zal een beheersplan worden opgesteld om het gebied open te stellen voor het grote publiek”.

betrokken gronden rond de Gasthuishoeve

Reeds vierde natuuraankoop in Hove

Deze aankoop is de vierde in rij die zeer recent werd verwezenlijkt in Hove. Na het Landschapspark Frijthout, de aankoop van het Uilenbos en de aanplanting van een volledig nieuw bos achter de bunker aan de Lintsesteenweg is deze aankoop in de wijk Boshoek de vierde natuuraankoop in Hove. Mensen van Natuurpunt bevestigen dat het huidige Hovese gemeentebestuur nog nooit zoveel voor de natuur heeft gedaan dan alle voorgaanden.

Hierop volgde dan een korte receptie in het gemeentehuis.

Chris Morel bij Radio Frekwent

 

Foto’s © Gazet van Hove.