Weer extra bos in Hove aangeplant

Onze gemeente doet er alles aan om terug als groene gemeente door het leven te gaan. Begin oktober jl. was er de plechtige opening van het Uilenbos in de wijk Boshoek. Dit 16 ha grote bos werd aangekocht door Natuurpunt met een financiële steun van 200.000 euro door het Hovese gemeentebestuur.

Recent was er ook de plechtige inwandeling van het landschapspark Frijthout (16 ha.) in de bronvallei van de Koude Beek aan de gemeentegrenzen van Mortsel en Boechout. Hier werden afgelopen weekeinde door een twintigtal vrijwilligers enkele honderden boompjes en struiken ingeplant. De grote inplantingen gebeuren door professionele arbeiders van een gespecialiseerde firma. In totaal worden er 3.000 nieuwe bomen en struiken aangeplant in Frijthout.

Tot slot werd er op zaterdag 25 november jl. aan de Lintsesteenweg achter huisnummer 393 weer een nieuw bos ingeplant. Gelegen tussen de Lintsesteenweg en het Uilenbos werd er een weiland van 5.000 m2 ingeplant met 1.200 inheemse boom- en struiksoorten. Het gaat voornamelijk om zomereik, zwarte els, wintereik en struiken (zoals hazelaar, Europese vogelkers, veldesdoorn). Dit nieuwe bos komt er ter compensatie van een stukje bos dat gekapt wordt in Mortsel om er een fietsbrug aan te leggen van de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier. De provincie compenseert het kappen van dit bos door elders extra bomen aan te planten.

Uilenbos in de wijk Boshoek

De provincie Antwerpen zal in totaal 9.374 m² nieuw bos aanplanten om de gerooide bomen te compenseren. 5.000 m² daarvan in Hove en 4.374 m² in Herentals”, aldus eerste gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA) die in Hove mee de bomen kwam aanplanten. “Het is een mooi voorbeeld van een integrale aanpak. Vanuit de provincie Antwerpen leggen we fietsostrades aan om duurzaam woon-werkverkeer te stimuleren. We proberen bij de aanleg zo goed mogelijk af te stemmen met andere beleidsdomeinen, zoals hier natuur en bosbeheer, om de impact op de omgeving te beperken”, besluit gedeputeerde Luk Lemmens.

Het nabijgelegen Uilenbos heeft de laatste weken reeds heel wat sportievelingen aangetrokken. Velen komen er joggen en wandelen, maar sommigen zouden beter hun fluoriserende hesjes weglaten om de aanwezige dieren geen angst aan te jagen.

Foto’s © Gazet van Hove.