Bomen Geelhandlaan nog in 2017 aangeplant

HOVE

Het wegdek en de fietspaden van de Geelhandlaan zijn reeds enkele maanden af. Er ontbreken enkel nog de bomen die men moet aanplanten. Het plantseizoen is nu volop aangebroken. We vroegen aan burgemeester Koen Volckaerts (N-VA) naar de stand van zaken in dit dossier ?

De bomen worden nog dit jaar aangeplant. De laatste fase van de aanbesteding is bezig. Het werk zal gebeuren door een gespecialiseerde firma die hier de nodige ervaring en expertise in heeft. Er komt ook nog een feestje voor de wijkbewoners van de Geelhandlaan.”

Leliestraat : werken op komst.

Begin januari 2018 beginnen de herprofileringswerken van de Leliestraat, eerst langs de zijde van het station. Tegen de lente 2018 moet dit werk afgewerkt zijn.

Foto’s © Gazet van Hove.