BOEK : ‘Paul van Ostaijen en Hove’

Paul van Ostaijen was een vernieuwend dichter en prozaschrijver die van maart 1913 tot aan de Duitse inval begin oktober 1914 met zijn ouders en zijn broer in Hove, in Villa Jeanne aan de Lintsesteenweg 95, woonde. Hij overleed op 32-jarige leeftijd aan tbc.

Over zijn leven en werk in Hove en over de diverse herdenkingen en activiteiten die de voorbije decennia door het Hovese bestuur en een aantal verenigingen en kunstenaars aan hem zijn gewijd, heeft de Paul van Ostaijenkring Hove een uniek boek samengesteld. Het is een zeer verzorgde uitgave geworden van 145 bladzijden. Het omvat diverse bijdragen, zoals ‘Herinneringen’ van Dirk Sterckx, verslagen van de huldiging door De Geelhand, ‘Hove zoals van Ostaijen het zag’, tot en met een katern in kleurendruk met de gedichten van de laureaten van de poëziewedstrijd voor de Hovese lagere scholen. Een mooi voorbeeld van hoe Paul van Ostaijen ook nu nog Hove blijft inspireren. Op vrijdag 15 september werd dit boek onder ruime belangstelling in Da Capo voorgesteld.

Voor wie er toen niet bij kon zijn : het boek wordt in de komende weken te koop aangeboden bij Drukkerij Ouderits, dagbladhandel Punt Komma en de bestuursleden van de Paul van Ostaijenkring. Kostprijs : 25 EUR.

hier woonde Paul VO in Hove