N-VA-voorzitter Guido Sel wil goed verkiezingsresultaat behalen

HOVE

De plaatselijke N-VA afdeling moest na het terugtreden van voormalig afdelingsvoorzitter Kevin Michiels op zoek naar een nieuwe voorzitter en dit binnen het laatste jaar voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. “Kevin Michiels heeft een drukke advocatenpraktijk, een aantal kinderen, zit in het jeugdvoetbal en ook in het Autonome Gemeentebedrijf Hove. Dit was voor hem teveel hooi op zijn vork. Als ondervoorzitter schoof ik door naar de voorzittersstoel. Ik zal dit doen tot einde 2018, tot na de gemeenteraadsverkiezingen. Dit is zo afgesproken” aldus Guido Sel.

Ontwikkelingshelper in Zaïre

Guido Sel werd 68 jaar geleden geboren in Antwerpen. Hij komt uit een Vlaamsgezinde familie en woonde respectievelijk in Antwerpen, Wilrijk, Hoboken, Congo/Zaïre en daarna in Hove. “Als verpleegkundige koos ik niet voor militaire dienstplicht, maar vervulde een vervangende dienst in de ontwikkelingssamenwerking in Congo/Zaïre. Ik vervulde 2 termijnen van 2 jaar in de regio van Ubangi in het noorden van Congo in de periode 1971-75, de topjaren van de Zaïrisering onder president Mobutu. Nadien was ik 20 jaar hoofdverpleegkundige in Sint-Camillus (GZA) en dan nog eens 21 jaar in het Sint-Jozef ziekenhuis in Mortsel-dorp. Ik had de naam streng maar rechtvaardig te zijn. Dit werd door vele stagiairs nadien wel gesmaakt”.

Vlaamsgezinde familie

Guido Sel komt uit een Vlaamsgezinde familie. Een aantal familieleden maakten zowel de eerste als de tweede wereldoorlog mee met de nodige persoonlijke gevolgen en herinneringen. “Ik kom uit een Volksunie-familie. Thuis was er veel interesse in de politiek. Ik ben erg ontgoocheld in het eigenzinnig optreden van Bert Anciaux met zijn ID21. In 2012 was ik kandidaat voor de N-VA op een niet direct verkiesbare plaats en werd toch verkozen met relatief veel stemmen in verhouding tot anderen op de lijst. Ik werd voorzitter van de gemeenteraad. Zo kan men zich neutraler opstellen, iedereen aan het woord laten en het democratisch proces bewaken. Eigenlijk heb ik wel spijt dat ik niet vroeger verkiezingskandidaat ben geweest. Je betaalt wel veel leergeld bij een eerste mandaat.”

Guido in gesprek met Jos Peeters (CD&V)

Ambities voor Hove

De N-VA bestuurt mee Hove en levert er zelfs de burgemeester. We vroegen de nieuwe afdelingsvoorzitter wat zijn ambities zijn voor de toekomst en zeker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van 2018 ? “Ik wil een meer dynamische werking vanuit het bestuur activeren. We moeten meer zichtbaar aanwezig zijn in Hove. We moeten ook een goed verkiezingsprogramma opstellen waarmee we naar de kiezer kunnen stappen en een goede campagne voeren. Tot slot wil ik ook ten minste het goede resultaat van de verkiezingen van 2012 behalen” aldus Guido Sel.

Over dit laatste heeft de Hovese kiezer het laatste woord.

Foto’s © Gazet van Hove & N-VA Hove.