Wegenwerken Lintsesteenweg kennen onverwachte hindernissen

HOVE

Op de laatste Hovese gemeenteraad vroeg raadslid Jo Ampe (HB) hoe het zit met de werken aan de Lintsesteenweg, waar hijzelf ook woont, wel niet in de zone waar men werkt. “We stellen vast dat de werken aan fase 2 op de Lintsesteenweg midden oktober zijn aangevat. Dit voor het einde van de werken aan fase 1, die tot op heden, bijna één maand na aanvang fase 2, nog steeds niet zijn afgewerkt. Dit met de gekende verlenging voor de hinder (omleidingen, handhaving,…) voor de inwoners van de betrokken straten.”

Burgemeester Koen Volckaerts (N-VA) antwoordde “fase 1 zal pas af zijn in maart-april 2018, dit is de eindlaag plus de belijning. De hinder is zeer beperkt. Er gebeurden extra werken op vraag van de bewoners van een aantal zijstraten (Neckersbeemd, Regenbeemd) want hier waren er enkele putten aanwezig waar er steeds veel water bleef instaan. Ondanks de perfecte berekeningen voor fase 2 blijken er ondergrondse leidingen te bestaan waarvan men niet wist dat ze er lagen. Dit is een werk van Eandis. We moeten soms tot drie weken wachten tot Eandis komt opdagen. De bestratingsploeg kan nog verder werken, zeker ook aan het kruispunt van de Lintsesteenweg met de Leon Dumortierstraat en de Jos Coveliersstraat.”

zorgt voor extra problemen

Foto’s © Gazet van Hove.