Oproep kandidaten voor concessie uitbating cafetaria sporthal in Hove

Het autonoom gemeentebedrijf (AGB) Sport en Ontspanning Hove stelt de cafetaria van het Sportpark in Hove aan de Paul van Ostaijenlaan 2 open voor uitbating onder de vorm van een concessieovereenkomst voor een looptijd van 5 jaar.

Wie aan deze inschrijving wil deelnemen, kan daarvoor het lastenboek elektronisch raadplegen onderaan deze pagina. Het bestek kan ook gratis worden verkregen bij de jeugd- en sportdienst in het JOC, Paul van Ostaijenlaan 6 in 2540 Hove.

De offerte moet de aanbesteder bereiken ten laatste op 20 november 2017 om 12.00 uur, hetzij bij aangetekende zending, hetzij door afgifte aan het secretariaat van het gemeentehuis in Hove.

De offerte opgesteld op papier wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop het volgende wordt vermeld : OFFERTE CONCESSIE UITBATING CAFETARIA SPORTHAL ‘SPORTPARK’ HOVE. Ze wordt via een postdienst verzonden of door een drager afgegeven.

Bij verzending via een postdienst wordt die definitief gesloten envelop in een tweede gesloten envelop gestoken waarop duidelijk ‘OFFERTE – NIET OPENEN’ wordt vermeld. De buitenste omslag moet geadresseerd worden aan : AGB Sport en Ontspanning Hove, t.a.v. het directiecomité, Geelhandlaan 1, 2540 Hove.

Interesse ? Voor alle inlichtingen kan contact opgenomen worden met JOC-werker Tom De Pooter, tel. 03 / 454 38 97 of e-mail : agb@hove.be, en bij diens afwezigheid met gemeentesecretaris Luc Vanrusselt, tel. 03 / 460 33 37 of e-mail : luc.vanrusselt@hove.be.

Bijlagen