Inwoners Weldadigheidsstraat hebben schrik voor komst nieuwe sociale woningen

HOVE

RUP (Ruimtelijk Uitvoerings Plan), René Verbeecklaan : voorlopige vaststelling

Voor het recreatiegebied gelegen tussen René Verbeecklaan, Weldadigheidsstraat en Lintsesteenweg werd een RUP opgemaakt om de bestemming om te vormen naar een zone voor sociale woningbouw, kaderend in het sociaal objectief dat de gemeente dient te halen en deels in parkgebied om de resterende open ruimte te vrijwaren van bebouwing. Dit ruimtelijk uitvoeringsplan dient door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld te worden.

Met het oog op het behalen van het BSO (bindend sociaal objectief) wordt een recreatiegebied deels omgevormd tot woongebeid voor sociale huisvesting en als parkgebied waar in de toekomst geen bouwwerken mogelijk zijn. De ligging van de sociale woningen nabij Dienstencentrum ‘Ten Hove’ is doelbewust gekozen met het oog op ondersteuning van de bewoners, alsook de mogelijkheid om het nijpend tekort aan kinderopvang een plaats te geven in de zone voor sociale huisvesting.

hier plant men sociale woningen …

Wijkbewoners hebben schrik

Er waren een goede 15-tal bewoners van de Weldadigheidsstraat naar de laatste gemeenteraadszitting (23/10) gekomen om hun ongerustheid te uiten. Sommige naaste buren vrezen dat hun woning letterlijk in de schaduw komt te staan van de twee blokken die men er zal plaatsen, anderen hebben schrik voor het drukkere verkeer in de straat en nog anderen voor de komst van de ‘nieuwe bewoners’ (migranten).

Gewezen raadslid Jan Goorden wierp zich samen met zijn echtgenote, ook een ex-raadslid (beiden HB) op als megafoon van het verzet. Er werd goed samengewerkt met groen-links raadslid Jo Ampe (HB). “Het bestuur schept ongerustheid in de buurt. De groene ruimte moet men zo minimaal mogelijk belasten. Er moet een betere schikking komen van de woningen” aldus Ampe. Schepen van ruimtelijke ordening Dave Van den Bergh (Ph7) antwoordde : “Dit dossier is wel degelijk op de Hovese GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) geweest en er besproken. Er is een advies voor een ondergrondse parking. Het plan is een formele vaststelling voor het openbaar onderzoek. We zullen alle opmerkingen meenemen. We nodigen jullie uit om commentaar te geven. Het dossier is voor de burgers beschikbaar voor inzicht op de technische dienst”.

De fracties HB en Fan van Hove onthielden zich bij de stemming.

Na de zitting werd er in de wandelgangen nog druk gesproken over deze plannen. Sommige inwoners konden hun emoties niet meer bedwingen en wierpen de schepenen in hun gezicht “dat ze in Hove al genoeg belastingen betalen en dat ze er nu nog eens gratis migranten als buren zullen bij krijgen”.

Dossier krijgt zeker nog vervolg.

Foto’s © Gazet van Hove.