Attesten dienst Burgerzaken aan te vragen via ‘Mijn dossier’

Hove

‘Mijn dossier’ is de online toepassing van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken die het mogelijk maakt je persoonlijk dossier in het Rijksregister te raadplegen en attesten te downloaden. De applicatie kreeg een grondige make-over en nieuwe functionaliteiten werden toegevoegd.

Via de toepassing kan je je gegevens in het Rijksregister nakijken, fouten in je dossier rapporteren, je contactgegevens doorgeven en checken wie je gegevens de laatste zes maanden heeft geraadpleegd. Eén van de belangrijkste troeven van de applicatie is dat ze de kans geeft attesten uit het Rijkregister, waar je je ook bevindt, te downloaden of af te drukken.

 

Wat is er zoal veranderd ?

De inhoud en de lay-out van de attesten is aangepast om zo onder andere het authentieke karakter van het attest te versterken. De structuur en lay-out van de applicatie zelf is herwerkt om het gebruiksvriendelijker te maken. Het aantal attesten online verkrijgbaar is opgetrokken van vijf naar tien. De volgende attesten zijn nu beschikbaar: uittreksel uit de registers, attest van hoofdverblijfplaats (fusie van het attest van inschrijving en het attest van verblijfplaats), attest van hoofdverblijfplaats met historiek, attest van gezinssamenstelling, attest van leven, attest van Belgische nationaliteit, attest van kiesregister, attest van wettelijke samenwoning, attest van verblijfplaats om in het huwelijk te treden, attest van wijze van teraardebestelling en/of ritueel voor uitvaartplechtigheid. Daarnaast biedt het Rijksregister de mogelijkheid om op vrijwillige basis je contactgegevens (of enkele daarvan) te communiceren: telefoon-, faxnummer en e-mailadres.

Voordelen

Het aanmaken van attesten via de toepassing zorgt voor een administratieve vereenvoudiging voor zowel de gemeenten als voor de burgers en heeft veel voordelen :

– gemakkelijker : je hoeft je niet naar het gemeentehuis te verplaatsen.

– Sneller : je beschikt onmiddellijk over het attest en bent niet langer afhankelijk van de openingsuren van het gemeentehuis. Je kan het attest van thuis uit, 24 op 24 en 7 op 7 opvragen en meteen digitaal doorsturen naar de instantie die je er om vroeg.

– Goedkoper : ‘Mijn dossier’ en de certificaten zijn gratis.

– Veiliger : ‘Mijn dossier’ levert digitale attesten af waarbij de handtekening op digitale wijze kan worden gecontroleerd.

– Beter voor het milieu : het gebruik van digitale attesten vermindert het papierverbruik en minder verplaatsingen naar het gemeentehuis betekent minder vervuiling.

 

Juridische waarde

De attesten verkregen via ‘Mijn dossier’ bevatten de digitale stempel van het Rijksregister en hebben bijgevolg dezelfde juridische waarde als attesten afgeleverd door de gemeente. De instanties die deze attesten opvragen, mogen deze digitale versie dus niet weigeren. Er werd bij de instanties op aangedrongen attesten die via de toepassing zijn verkregen als geldig te beschouwen en nooit te weigeren. Het gebruik van de digitale versie wordt sterk aanbevolen: enkel in de digitale vorm kan men de rechtsgeldigheid van de digitale attesten goed controleren.

gemeenteraad Hove

Hoe inloggen ?

Om je te kunnen aanmelden bij de toepassing heb je je elektronische identiteitskaart (eID) en een kaartlezer nodig. De kaartlezer moet geïnstalleerd zijn met de juiste drivers (middleware). De meest recente driver staat op http://eid.belgium.be/nl/je_eid_gebruiken/de_eid-middleware_installeren. Van zodra de kaartlezer correct is geïnstalleerd, kan je met behulp van je eID de toepassing raadplegen. Je surft naar https://mijndossier.rrn.fgov.be. Vóór je toegang krijgt tot je gegevens zal je je pincode moeten invoeren. Zo wordt er geverifieerd of je werkelijk de persoon bent die je beweert te zijn.

 

Voor meer informatie over ‘Mijn dossier’ kan je contact opnemen met de helpdesk van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken, tel. 02 / 518 21 16, e-mail : helpdesk.belpic@rrn.fgov.be.

Foto’s (c) Gazet van Hove