Gemeente Lint zet onderzoek naar intergemeentelijke samenwerking met gemeente Hove stop

Het college van de gemeente Lint heeft beslist om het onderzoek naar een intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten Lint en Hove stop te zetten. Beide gemeenten besloten in juni van dit jaar om een onderzoek te starten naar een samenwerking tussen de technische diensten en de afdelingen vergunningen. De gemeente Lint zag in deze schaalvergroting dé kans om de betreffende diensten verder te professionaliseren. Er werd een overlegorgaan opgericht – bestaande uit gemeenteraadsleden van zowel meerderheden als oppositie – dat het onderzoek naar samenwerking voerde.

oorzaak van de breuk

De laatste weken werd echter meer en meer duidelijk dat niet alle meerderheidspartijen op dezelfde golflengte zaten. Op een vergadering met beide colleges afgelopen maandag bleek dat het broodnodige vertrouwen tussen de verschillende partijen niet langer aanwezig was. Binnen het Lintse college was er steeds volledige eensgezindheid over dit project. Maar de gemeente Lint is niet gebaat bij het incorporeren van interne twisten uit het Hovese college, en meer specifiek de wispelturige houding van meerderheidspartij PH7, zegt men in de gemeente Lint. De beslissing tot stopzetting werd gisterenavond meegedeeld aan het Hovese gemeentebestuur en aan het overlegorgaan. Vandaag wordt het personeel van de gemeente Lint op de hoogte gebracht. Het Lintse college houdt eraan om alle betrokken medewerkers – zowel van Hove als van Lint – uitdrukkelijk te bedanken voor hun getoonde inzet en geduld in de afgelopen maanden.

kan Hove alles alléén betalen ? => belastingverhogingen ? …

Radio Frekwent FM 105.1 – de vrije radio van de Antwerpse Zuidrand

Foto’s (c) Gazet van Hove