CD&V-mobiliteitsbeurs

CD&V afdelingen Kontich – Waarloos – Mortsel – Edegem en Fan van Hove uit de gemeente Hove hielden zaterdag jl. een schitterende mobiliteitsbeurs in de gemeente Edegem.

Op zaterdag 14 oktober heeft CD&V een beurs over de mobiliteit in de zuidrand georganiseerd. De bedoeling was om na te gaan waar er op dit ogenblik knelpunten zijn in verband met mobiliteit in de zuidrand van Antwerpen. Aan verschillende tafels konden de bezoekers in overleg gaan met CD&V-ers uit Kontich, Waarloos, Edegem, Mortsel en Hove. Daarnaast zijn er spreekbeurten geweest van Dirk de Kort, Vlaams parlementslid, over de basismobiliteit in de zuidrand en van Ludwig Caluwé, gedeputeerde van de provincie Antwerpen, over de fietsostrades. Verder konden de bezoekers hun fiets laten nakijken aan de “pomp en smeer’em stand” en konden zij kennismaken met verschillende elektrische fietsen die door een lokale fietsenhandelaar ter beschikking werden gesteld. En uiteraard luisterden de politici ook naar de noden en vragen van de inwoners over mobiliteit in hun geliefde zuidrand.

Het werd alvast een geslaagde beurs vertelde de organisatie nadien aan de microfoon bij Radio Frekwent. Wij hadden een fijne babbel met Klaas Meesters uit Edegem, Wim Bollaert uit Hove en parlementslid Dirk De Kort. Dit interview is zaterdag volledig te beluisteren in inforadio tussen 10.00 en 12.00u. Onze foto’s vindt U nu al terug op onze facebookpagina.

Radio Frekwent FM 105.1 – de vrije radio van de Antwerpse Zuidrand

Foto’s (c) Gazet van Hove.