Aanvullend pensioen voor zelfstandigen uitgebreid

Op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) werd een wetsontwerp goedgekeurd dat het aanvullend pensioen, ook wel de tweede pensioenpijler genoemd, voor zelfstandigen regelt. “Dit is goed nieuws voor de vele kleine zelfstandigen”, zegt Van Overtveldt. “Zij krijgen nu eindelijk ook de mogelijkheid om een aantrekkelijk extralegaal pensioen op te bouwen als appeltje voor de dorst.”

Zelfstandigen die actief zijn als natuurlijke personen kunnen voortaan naast hun vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) ook een tweede pijler verwerven die vergelijkbaar is met die van zelfstandige bedrijfsleiders.

Concreet zullen zelfstandigen een belastingvermindering krijgen van 30 procent op de jaarlijkse premie en zal het eindkapitaal bij pensionering slechts belast worden tegen 10 procent.

ex-Hovenaar Van Overtveldt even terug in Hove

De grootte van de premie is net zoals bij bedrijfsleiders afhankelijk van hun inkomen en wordt berekend aan de hand van de zogenaamde 80%-grens, die de grootte van het te verzekeren aanvullend pensioen bepaalt.

Foto’s (c) Gazet van Hove.

Hide