Wie zetelt er allemaal ‘effectief’ in onze gemeenteraad ?

HOVE

Volgend jaar, exact binnen 53 weken, zijn het gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Politici van alle kleuren en geuren, evenals kandidaat-politici zullen zich de komende weken en maanden in onze gemeente extra laten zien en opmerken. Geen activiteit, noch receptie zal het in Hove ontbreken aan één of meerdere kandidaten voor de volgende gemeentelijke stembusslag. “Ik was er ook, ge hebt mij toch gezien hé …Denkt aan mij !” …

Eens interessant om de laatste gemeenteraadsverkiezing van oktober 2012 te bekijken naar de uitslagen. De huidige Hovese gemeenteraad is samengesteld op de uitslag van deze stemming.

Er traden vijf kandidatenlijsten in het strijdperk, waarvan er vier lijsten effectief zetels veroverden.

Niet alle verkozenen die toen uit de bus kwamen zetelen vandaag effectief in de gemeenteraad. In een aantal clubs vonden er … “nachten der lange messen plaats”

N-VA

Alle 6 verkozenen zetelen effectief in de gemeenteraad, maar raadslid Veerle D’Haene die de tweede beste score behaalde, werd geen schepen. Bart Van Couwenberghe, die het minste aantal voorkeurstemmen behaalde van de zes N-VA-verkozenen, zetelt vanaf dag één in het schepencollege.

Vlaams Belang

Behaalde met een zeer onvolledig lijst geen enkele verkozene.

CD&V-Open-VLD

In de volksmond het Kartel “Fan van Hove” genoemd, behaalde vier verkozenen, allen CD&V-ers die hun mandaat onmiddellijk opnamen. In de OCMW-raad zetelt een vertegenwoordiger van de O-VLD.

Hove Beweegt

Of het groen-linkse kartel van SP.a, Groen en onafhankelijken. Ze behaalden vier verkozenen. Katrien Vanderheyden nam haar mandaat niet op. Er gebeurden “binnenskamers allerlei constructies” om het niet verkozen Groen-lid Diederik Vandendriessche als vierde opvolger een gemeenteraadszetel te bezorgen. Vandendriessche zetelt voor Groen ook in de Antwerpse Provincieraad. Cumul van mandaten ! Voor een Groene kan dit tellen ! ‘Luister naar mijn woorden maar kijk niet naar mijn daden !’.

Ph7-Positief Hove

Een samengaan van een afscheuring van de CD&V(CVP) uit 1994 samen met een recentere afscheuring van de VLD in 2006, ze behaalden vijf zetels. Twee stemmen verschil met CD&V-Open-VLD.

Vier van de vijf rechtstreeks verkozenen zetelden in de gemeenteraad. Verkozene Goedele Breyne werd OCMW-voorzitter en zetelt van rechtswege ook in het schepencollege. In de gemeenteraad heeft ze geen stemrecht, enkel over zaken die het OCMW aanbelangen. Verkozenen Machteld Hofmans verkoos om in de OCMW-raad te zetelen evenals eerste opvolger Jan Wouters. Dan kwamen andere opvolgers in zicht : volgende opvolger Nadine Hermans is de levenspartner van schepen Guy Wollants en mag dus wettelijk niet zetelen. Katia Devriendt en Fréderic Marquet werden dan als derde en vierde opvolger aangesteld als gemeenteraadslid.

Ondertussen heeft de derde rechtstreeks verkozene Mark De Cleene – normaal goed voor een schepenmandaat … – de deur bij Ph7 achter zich toe getrokken, want hij woont niet meer in Hove. Hij moest worden vervangen : de eerste opvolger was Fien De Meyer, dochter van Goedele Breyne, wettelijk niet toegestaan dat leden van hetzelfde gezin in de gemeenteraad zetelen. Dan naar de zesde opvolger Herman Puls, tevens voorzitter van Ph7, die het mandaat sedert begin 2016 effectief opnam.

Les : de effectief verkozenen van een gemeenteraadsverkiezing nemen niet allemaal hun mandaat op. Er gebeuren tussen de dag van de verkiezing en de effectieve installatie van de nieuwe gemeenteraad (2,5 maanden) nog allerlei “zaakjes en ingrepen” binnen de politieke partijen/fracties … In 2018 zal dit niet anders zijn … “De ware vrienden en vriendinnen kennen elkaar” …

Foto’s © Gazet van Hove

cijfergegevens : www.vlaanderenkiest.be .

N-VA  1.681 stemmen  29,1 %  6 zetels
Plaats  Naam Naamstemmen Titularis Opvolger
1 VOLCKAERTS Koen 550 1
2 LAMBRECHT Gerda 124 2
3 VAN COUWENBERGHE Bart 93 6
4 D’HAENE Veerle 126 3
5 WITVROUWEN Walter 73 1
6 BERBEN Reinilde 88 2
7 THYS Didier 52 12
8 ANDRIES Ilvy 78 4
9 SEL Guido 97 5
10 MAES Sandra 60 9
11 CLEYNEN Marius 82 3
12 LEGRAND Ivonne 56 10
13 VAN REGENMORTEL Dries 67 6
14 VOLCKAERTS Kirsten 69 5
15 VAN DER BURGHT Theo 56 11
16 SERLUPPENS Philippe 46 13
17 GOETHALS Bettie 62 7
18 SELENS Ingrid 61 8
19 HERREBOUT Arnold 107 4
VLAAMS BELANG  248 stemmen  4,3 %  0 zetels
Plaats  Naam Naamstemmen Titularis Opvolger
1 VERWERFT Johan 110
2 VERMEIREN Lucia 36
3 ROSSEY Marc 28
CD&V-Open Vld  1.298 stemmen  22,54%  4 zetels
Plaats  Naam Naamstemmen Titularis Opvolger
1 VUYLSTEKE DE LAPS Luc 567 1
2 NELEN-PAUWELS Els 240 2
3 TINNEMANS Diane 82 1
4 PEETERS Jos 147 3
5 DE BOE Thomas 77 5
6 LECOUTRE Filip 128 4
7 PANDELAERS Gerda 57 9
8 VANGEEL Elke 120 2
9 BRUYNDONCKX Timothy 61 8
10 DE CEULAER Lotte 53 10
11 MARINUS Els 62 6
12 DENOLLET Gert 23 15
13 VAN DOOREN Philippe 50 12
14 LECOUTRE-TROUCHEAU Tamara 87 4
15 TITS Alain 41 14
16 VAN DEN BRANDE Walter 51 11
17 HERMANS Jef 48 13
18 VAN REETH-STEVENS Monique 101 3
19 DE BOE-ARIËN Hélène 62 7
HOVE BEWEEGT  1.250 stemmen  21,6%  4 zetels
Plaats  Naam Naamstemmen Titularis Opvolger
1 AMPE Jo 423 1
2 VAN DRIESSCHE Hilde 230 2
3 GOYVAERTS Gie 105 1
4 VAN PUT Anne 174 3
5 VANDENDRIESSCHE Diederik 113 4
6 DE LAET Sean 61 14
7 BERTELS-VAN INGELGHEM Greet 85 8
8 HOES Tinne 113 5
9 VAN GERWEN Dirk 49 15
10 D’HONDT Mieke 117 3
11 MARTENS Hans 62 13
12 CLAASSEN Annemie 73 12
13 MARTENS Stijn 93 7
14 VANDERHEYDEN Katrien 135 4
15 GOOSSENS Bert 130 2
16 NUYTS Ritje 76 11
17 OP DE BEECK Erik 84 9
18 VERMEULEN Flip 77 10
19 D’HAENE-BELLENS Nelly 112 6
pH7-POSITIEF HOVE  1.300 stemmen  22,5 %  5 zetels
Plaats  Naam Naamstemmen Titularis Opvolger
1 BREYNE Goedele 295 1
2 VAN DEN BERGH Dave 137 5
3 WOLLANTS Guy 283 2
4 HOFMANS Machteld 138 4
5 WOUTERS Jan 97 1
6 DEVRIENDT Katia 104 3
7 DE CLEENE Mark 146 3
8 HERMANS Nadine 107 2
9 PULS Herman 74 6
10 JOOLE Chris 49 10
11 MARQUET Frédéric 100 4
12 MEKERLÉ-VAN REETH Karlien 68 8
13 WUYTS Hubert 41 14
14 DE BLIECK Inge 49 11
15 RYDL Chris 43 13
16 DE MEYER Fien 75 5
17 VAN GENECHTEN Alma 53 9
18 DE CLERCQ Lus 48 12
19 VERHAEGEN Pierre 74 7
 TOTAAL  5.777 stemmen  100%  19 zetels