Nieuwkomers leren Nederlands dankzij onthaalkoffers docAtlas

Onthaalkoffers bieden antwoord op verhoogde instroom vluchtelingen in de klas

Gisteren demonstreerde het Sint-Jozefinstituut te Geel het gebruik van de onthaalkoffers van provinciaal documentatiecentrum Atlas. DocAtlas ontwikkelde dit lesmateriaal als een hulpmiddel om de taalvaardigheid en het welbevinden van anderstalige nieuwkomers in de klas te bevorderen.

Het provinciaal documentatiecentrum Atlas (docAtlas) is een documentatie- en leercentrum, gespecialiseerd in Nederlands voor anderstaligen, wereldburgerschapseducatie, welbevinden en interculturaliteit. Leerkrachten, studenten, vormingswerkers en andere geïnteresseerden kunnen er didactisch materiaal in alle vormen ontlenen. DocAtlas organiseert ook vormingen over het gebruik van de leermiddelen. Sinds kort kunnen scholen onthaalkoffers ontlenen waarmee ze de taalvaardigheid van nieuwkomers kunnen verbeteren.

De vluchtelingencrisis zorgt al enige tijd voor grote uitdagingen binnen het onderwijs,” licht gedeputeerde voor Onderwijs Inga Verhaert toe. “Vooral scholen in de centrumsteden hadden hierrond al ervaring opgebouwd, maar nu komen ook scholen op het platteland met deze anderstalige nieuwkomers (en vaak vluchtelingen) in aanraking. Er bleek een grote nood aan ondersteunend materiaal waarmee leerkrachten in de klas kunnen werken aan de integratie van vluchtelingen of (ex-)leerlingen uit de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN). Het provinciebestuur besliste om ook hier haar verantwoordelijkheid op te nemen. DocAtlas bundelde daarom de krachten met de dienst Flankerend Onderwijsbeleid.”     

 

De koffers bevatten allerhande didactische materialen om het welbevinden en de Nederlands taal van anderstalige nieuwkomers te stimuleren en te bevorderen. Aan de hand van creatieve lesmethodes, activerende werkvormen en visueel spelmateriaal kunnen de leerkrachten eindeloos inspiratie opdoen om hun lessen vorm te geven of om anderstalige leerlingen extra te begeleiden.

“We houden de koffers up-to-date en passen de inhoud op verzoek aan met nieuwe publicaties en materialen,” vertelt gedeputeerde Peter Bellens, voorzitter van het provinciaal documentatiecentrum Atlas. “Zo worden er momenteel samen met de stad Turnhout twee nieuwe koffers samengesteld, die ontleend zullen kunnen worden bij docAtlas Turnhout. De eerste zet in op het welbevinden van anderstalige nieuwkomers in het lager onderwijs, de tweede focust op relationele en seksuele voorlichting voor nieuwkomers.”

Het Geelse Sint-Jozefinstituut bijt de spits af

Een van de eerste scholen die in het schooljaar 2017-2018 met een van de koffers aan de slag ging, is het Sint-Jozefinstituut te Geel. Voor de onthaalklassen die de scholengemeenschap sinds 2016 organiseert, zijn de koffers een dankbaar leermiddel. Op dit ogenblik volgen 21 leerlingen van verschillende nationaliteiten les in de onthaalklas: Irak, Syrië, Polen, Turkije, Afghanistan, Eritrea, Filipijnen, Mongolië, Pakistan, Oeganda, Kosovo. Nadat de leerlingen een basiskennis Nederlands onder de knie hebben, kunnen ze afhankelijk van hun interesse en talenten kiezen voor een vervolgopleiding. De schoolse voorkennis van de leerlingen varieert van analfabeet tot hoger secundair onderwijs in eigen land.

Enkele cijfers
Basisonderwijs provincie Antwerpen 2017

Aantal anderstalige nieuwkomers in het gewoon basisonderwijs : 1.736

Evolutie : 1.094 (einde schooljaar 2015) – 1.509 (einde schooljaar 2016)

Aantal scholen die omkadering vroegen voor anderstalige nieuwkomers : 209

Evolutie : 152 (einde schooljaar 2015) – 294 (einde schooljaar 2016)

Secundair onderwijs provincie Antwerpen 2017

Aantal anderstalige nieuwkomers in het gewoon voltijds secundair onderwijs : 1.731

Evolutie : 1.241 (einde schooljaar 2015) – 1.630 (einde schooljaar 2016)

Aantal secundaire scholen die onthaalklassen organiseren : 29

Evolutie : 20 (einde schooljaar 2015) – 22 (einde schooljaar 2016)

 

Foto’s (c) Gazet van Hove.