Samen Cultuur beLEVEN in Hove

Op zaterdag 23 en zondag 24 september staan de deuren van Da Capo van 10.00 tot 17.00 uur wijd open : zeven Hovese verenigingen en de Gemeentelijke Kunstacademie laten je er graag genieten van een brok cultuur. Er is gelegenheid om gezellig samen te zijn bij een hapje en een drankje.

Kunstacademie

Op zaterdag 23 september organiseert de Gemeentelijke Kunstacademie workshops tekenen, schilderen en fotografie. In Da Capo kan je kunstenaars van de academie aan het werk zien en daar kan je ook terecht voor meer informatie over de Kunstacademie. De fotografen gaan op buurtonderzoek met een camera obscura. Het resultaat van de wandeling met camera kan je gaan ontwikkelen in De Markgraaf. Deze activiteit is zeker een aanrader voor gezinnen of andere groepen ! Wanneer het weer het toelaat, kan je tussen Da Capo en De Markgraaf tekenaars aan het werk zien. Ook daar kunnen kinderen en hun ouders actief deelnemen. Wie wil weten hoe een ‘echte’ les in de Kunstacademie loopt, kan komen meewerken in het atelier tekenen (eerste verdieping) of schilderen (tweede verdieping) in De Markgraaf. De workshops en buitenactiviteiten gaan door op zaterdag 23 september van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 uur. Meer info op www.kunstacademiehove.be.

Davidsfonds Hove

Opgericht in 1931, telt nu 110 leden en organiseert jaarlijks een tiental culturele activiteiten (lezingen, geleide musea- en stadsbezoeken, daguitstappen, ledenfeest). Ook de jaarlijks terugkerende thematische activiteiten zoals Toast Literair, Nacht van de Geschiedenis, Junior Journalistwedstrijd en Zomerzoektocht zijn al lang vaste waarden geworden. Als Davidsfondslid geniet je ook van een waaier aan activiteiten georganiseerd door het hoofdbestuur in Leuven (de ‘Cursussen’ van Davidsfonds Academie en een rijke keuze aan begeleide ‘Cultuurreizen’). Dat de werking van Davidsfonds Hove wordt gewaardeerd, blijkt uit de nieuwe leden die de vereniging ieder jaar mag verwelkomen. Tijdens ‘Samen Cultuur beLEVEN’ organiseert het Davidsfonds de grote boeken- en cd-tentoonstelling voor de jaarlijkse hernieuwing van het lidmaatschap. Ook nieuwe leden worden dan verwelkomd. Info : 0477 / 41 79 29, lieve.duffeler@skynet.be, www.hove.davidsfonds.be.

De Geelhand in beeld

Op 3 maart 1987 werd Kunstkring De Geelhand boven de doopvont gehouden. De Geelhand groeide uit tot een groep van kunstenaars die zeer verschillende disciplines beoefenen en in de loop der jaren werd ook samengewerkt met andere kunstkringen en verenigingen. Tijdens de Hovese ‘Samen Cultuur beLEVEN’ stellen, op uitnodiging van Davidsfonds Hove, Gisela en Hubert tentoon, beiden stichtend lid van de kunstkring. Hubert Carpentier (in zand gegoten glas en gesculpteerd) : “De filosofie achter mijn werk is de existentie, het terugblikken op oerelementen. De oorsprong en de evolutie van het leven, over Urania naar Nirvana.” Gisela Verboven (keramiek) : “Het zoeken naar allerlei soorten klei en porselein, organisch materiaal om te verwerken en dan gevoelsmatig zien groeien onder mijn vingers vandaan.” Aan de infostand vind je meer informatie over de werking en de komende Midwinter groepstentoonstelling. Info : 03 / 455 63 55, franck.eddy@telenet.be .

deHOVEnaar

Al vijftig jaar is deHOVEnaar een gevestigde socioculturele waarde in de gemeente Hove. deHOVEnaar is zoveel meer dan een gewoon informatieblad. deHOVEnaar is een kwaliteitsvolle maandelijkse uitgave die haar lezers telkens boeit met nieuws uit het verenigingsleven op allerlei gebied (cultuur, sport, middenstand, senioren, jeugd,…), foto’s van heden en verleden, leuke anekdotes en weetjes, gesprekken met markante Hovenaars, een blik op de Hovese geschiedenis,… Tien keer per jaar houdt deHOVEnaar door middel van de uitgave van het tijdschrift de lezers op een ludieke, kritische, maar ook op een objectieve en a-politieke wijze op de hoogte van het reilen en zeilen van het Hovese dorpsleven. deHOVEnaar beschikt intussen al over een grote verzameling heemkundige teksten, interviews en foto’s die de geschiedenis van onze gemeente weergeven. Info en abonnementsaanvraag: redactie@dehovenaar.be, www.dehovenaar.be.

Verzamelaarsclub HOFILA

HOFILA verenigt alle verzamelaars van Hove en omgeving om alle ruilmogelijkheden te vergemakkelijken (via informatie en coördinatie) in een gemoedelijke en aangename sfeer. De leden verzamelen niet alleen traditionele objecten zoals postzegels, postkaarten en telefoonkaarten, maar ook alles wat kan worden verzameld (schelpen, oude boeken, oude radio’s, likeurflesjes,…). Kijk dus eens na wat op je zolder of in je kelder stof aan het verzamelen is. Het is wellicht van belang voor deze verzamelaars. Info: ceulemansjos@skynet.be of hugo.peerlinck@skynet.be.

 

Kalligrafiewerkgroep ‘Het Kostershuisje’

Op uitnodiging van het Davidsfonds neemt de werkgroep kalligrafie van Ludo Versteijlen deel aan ‘Samen Cultuur beLEVEN’. Na bijscholing in binnen- en buitenland, organiseert Ludo nu al een drietal decennia cursussen en workshops in Hove en Nederland als zelfstandige kalligraaf. De activiteiten van de werkgroep richten zich op alle disciplines die iets met letters of kalligrafie te maken hebben. Ze bestuderen oude en moderne geschriften en leren deze schrijven met pen of veer. Hun deelname aan het culturele weekend in Hove is een vaste waarde geworden. Tijdens de Hovese “Samen Cultuur beLEVEN” nodigen ze je uit aan hun tafel om zelf even de pen ter hand te nemen en te proeven van de rust die uitgaat van het ‘ouderwets’ schrijven met pen en inkt. Bezoek de website www.ludoversteijlen.be en maak kennis met de waaier aan creatieve mogelijkheden.

Paul van Ostaijenkring Hove

De deelneming aan ‘Samen Cultuur beLEVEN’ staat voor de Paul van Ostaijenkring in het teken van het recent gepubliceerd boek ‘Paul van Ostaijen en Hove’. In deze unieke uitgave wordt een heel stuk cultureel erfgoed voor het eerst samengebracht: deel één behandelt de jonge Paul van Ostaijen als Hovenaar en zijn verdere levensloop, deel twee brengt de vroegere herdenkingen van van Ostaijen in Hove in beeld en deel drie vraagt aandacht voor de wijze waarop Paul nu opnieuw mensen en kunstenaars inspireert. Het boek is een uiterst verzorgde uitgave, ongeveer 120 bladzijden dik, met een katern in kleurendruk. De aankoopprijs bedraagt 25 EUR. De Paul van Ostaijenkring Hove bestudeert het leven en de werken van Paul van Ostaijen en van andere kunstenaars die een band hebben met Hove en ontwikkelt culturele activiteiten (in de meest ruime betekenis) om, in Hove, het Vlaams bewustzijn te bevorderen (artikel 2 van de statuten). Info: arnold.herrebout@telenet.be.

Heemkundige Kring De Markgraaf

Maak kennis met de werking van de plaatselijke heemkundige kring: kwartierstaten (genealogie) van enkele Hovenaars, parochieregisters en burgerlijke stand, opzoekingen (gesneuvelden en slachtoffers WOI en WOII, prentjes, foto’s, nog familie?), opzoekingen rond slachtoffers van het bombardement van Mortsel, volgend jaar 75 jaar geleden), weggevoerden in beide oorlogen, broeders en kloosterzusters uit Hove, al of niet missionaris, bewaren van doodsbrieven, doodsprentjes, oude foto’s van Hovenaars, foto’s en prentkaarten van Hove, oude kaarten, affiches en programma’s van festiviteiten, opzoekingen rond Frythout, Ceutegem, Hondsmortelveld, vroegere gebouwen, bekende personen, verenigingen en allerlei artefacten die met Hove te maken hebben. Lokaal: raadskelder gemeentehuis, iedere ‘normale’ dinsdagnamiddag van 13.45 tot 16.45 uur. Info: frans.sermeus@telenet.be, eddy.beyens@skynet.be of heemkundigekringdemarkgraaf@telenet.be, https://sites.google.com/site/heemkundedemarkgraafhove.

Bron : UiTinVlaanderen.be

 Foto’s (c) Gazet van Hove.