Werken Lintsesteenweg – J. Coveliersstraat : fase 2

Hove

De werken in de Linstesteenweg zijn gestart op 18 april 2017. De rioleringswerken van fase 1 zijn intussen ten einde, de aannemer is momenteel bezig met de wegopbouw.

Indien de weersomstandigheden gunstig blijven, zal de onderlaag asfalt voorzien worden vanaf 18 september. Nadien worden de voet- en fietspaden nog aangelegd in betonstraatstenen en de bermen verder aangewerkt. De grote werken van fase 1 zullen beëindigd worden tegen eind oktober 2017. Later volgt dan de toplaag asfalt en de wegmarkering.

Start fase 2 van de werken

Vanaf 18 september wordt er gestart in fase 2. De aannemer voorziet eerst de opbraak van de weg en start nadien met de riolering ter hoogte van het kruispunt met de J. Coveliersstraat. Het einde van fase 2 is voorzien tegen eind november. Afhankelijk van de weersomstandigheden zal er eind november of begin januari gestart worden in fase 3 (J. Coveliersstraat en Holle weg).

Extra parkeergelegenheid en toegepaste omleidingen

Vanaf de start in fase 2 zal de omleiding voor het doorgaand verkeer gewijzigd worden. Doorgaand verkeer zal langs de Geelhandlaan voorzien worden in plaats van de L. Dumortierstraat.

Aan de bewoners van de werfzone (fase 2) wordt gevraagd om de wagen tijdens de werkuren buiten de werkzone te parkeren. De gemeente heeft hiervoor extra parkeergelegenheid voorzien in de L. Dumortierstraat naast de begraafplaats, tegenover de terreinen van Hove Sport.

De woningen van de J. Coveliersstraat zijn bereikbaar via de Holle Weg (Boechout). Vanaf de start van fase 2 zullen de paaltjes tussen Holle weg en J. Coverliersstraat worden weggenomen.

Enkel bij noodweer is verkeer richting Holle Weg niet mogelijk, in die omstandigheden zal de aannemer de bereikbaarheid voorzien via de Lintsesteenweg.

Jos Coveliersstraat

Afvalophaling

Voor de afvalophaling van de bewoners die binnen fase 2 van de werken wonen, zal de aannemer afvalverzamelpunten voorzien : één ter hoogte van het kruispunt Lintsesteenweg- L. Dumortierstraat en één ter hoogte van de rotonde op de Lintsesteenweg (A. Claessensstraat).

Het verloop van dit project kan je ook volgen via de website www.rio-link.be. Op deze site kan je vanaf de start van de werken de stand van zaken en de planning van het project opvolgen. Klik in de rubriek ‘werken’ op ‘aanleg van nieuwe riolen’. Klik vervolgens onderaan op ‘werken in uw gemeente’ en ga naar de detailfiches van het project.

Foto’s (c) Gazet van Hove.