Eerste steenlegging intergemeentelijk zwembad in Mortsel

Op woensdagavond 13 september 2017 werd in Mortsel de eerste steen gelegd van het nieuw intergemeentelijk zwembad met steun van buurgemeenten Borsbeek, Edegem, Hove en Sport Vlaanderen.
In 2015 beslisten Borsbeek, Edegem en Hove om de krachten te bundelen en samen met Mortsel een nieuw zwembad te bouwen. Minister voor Sport, Philippe Muyters (N-VA), ondersteunt het project met een subsidie van 1.800.000 euro, 30% van de bouwkost.

Geschiedenis

Zwembad Den Bessem had 45 jaar op de teller staan toen het eind 2015 de deuren sloot. Het zwembad had te kampen met allerlei bouw-fysische en constructieve problemen. Begin 2014 engageerden de gemeenten Hove en Boechout zich in een intentieverklaring met stad Mortsel om intergemeentelijk samen te werken. Boechout trok zich gaandeweg terug. Later beslisten buurgemeenten Borsbeek en Edegem om mee in het verhaal van het nieuwe zwembad te stappen. In 2015 ondertekenden Borsbeek, Edegem, Hove en Mortsel een samenwerkingsovereenkomst om de nood aan zwemwater in deze regio aan te pakken. Nadien werd een Interlokale Vereniging opgericht.

Interlokale vereniging

Binnen de Interlokale Vereniging werken Borsbeek, Edegem, Hove en Mortsel samen met het oog op de vervangingsbouw van het zwembad, de financiering ervan en het toezicht op de exploitatie van het zwembad na de vervangingsbouw.

Mortsel treedt op als bouwheer en opdrachtgever voor de nieuwbouw van het zwembad. De gemeenten Borsbeek, Edegem en Hove leveren een financiële bijdrage in de financiering van de vervangingsbouw en de exploitatie van het zwembad.

De overeenkomst blijft van kracht gedurende de periode van de bouwfase en een periode van 30 jaar exploitatie.

Het resultaat van deze samenwerkingsovereenkomst is dat alle inwoners van de deelnemende gemeenten in de toekomst kunnen genieten van een voordeeltarief.

Wie bouwt ?

Mortsel treedt via haar autonoom gemeentebedrijf op als bouwheer en opdrachtgever voor de nieuwbouw van het zwembad. De gemeenten Borsbeek, Edegem en Hove leveren een financiële bijdrage in de financiering van de vervangingsbouw en de exploitatie van het zwembad.

Het team dat de Design & Build opdracht voor het nieuwe zwembad kreeg toegewezen bestaat uit Cordeel, Slangen+Koenis Architecten en Hellebrekers Technieken.

Inclusief en ecologisch ontwerp

Het nieuwe zwembad wordt gebouwd op de voetafdruk van het bestaande zwembad.

Het nieuwe modulaire zwembad met instructiebad (12,5m x 7m) en een groot bad (25m x 14,5m) zal zich onderscheiden van zwembaden uit de omgeving door zijn integrale toegankelijkheid. Geen trapjes, maar wel een helling en verstelbare bodem in het instructiebad en een tillift en luie trap in het grote bad zorgen ervoor dat zelfs bedlegerige mensen van het zwembad kunnen genieten.

Het 25-meterbad is ideaal voor onze toekomstige zwemmers, scholen en clubs. Het voldoet tevens aan de normen voor het organiseren van wedstrijden.

Naast een open en aangenaam gebouw wil dit zwembad ook een voortrekker zijn op ecologisch vlak. De emissie zal beperkt worden door te streven naar een K-peil tussen 10 en 20 en een hergebruik van water tot 70%.

Kostprijs zwembad

Het kostenplaatje wordt geraamd op 6.000.000 euro (excl. BTW). De subsidie van de Vlaamse overheid van 1.800.000 euro is een financiële ondersteuning van de infrastructuurwerken voor de nieuwbouw en renovatie van het zwembad.

Planning

De opening van het nieuwe zwembad is voorzien voor september 2018.

Feest

De plechtigheid rond de eerste steenlegging werd gevolgd door een kleine honderd mensen : leden van de betrokken gemeentebesturen, schooldirecties, verenigingen, sportfunctionarissen, enz …

Na de verwelkoming door Mortsels burgemeester Erik Broeckx (N-VA) nam Mortsels schepen voor Sport Lieve Voets (N-VA) het woord. Ze stelde dat “men mikt op 210.000 jaarlijkse bezoekers waaronder een groot aantal mensen van de G-Sport omdat de infrastructuur ervoor is aangepast”. Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) zei “dat hij vroeger nog in Mortsel heeft gewoond en er in het afgebroken zwembad zijn kinderen nog heeft leren zwemmen. Inwoners van de zuidrand hebben na de opening van dit nieuwe zwembad geen excuses meer om niet te gaan zwemmen.”

Nadien was er voor de genodigden nog een korte receptie op het Mortselse stadhuis.

Foto’s (c) Gazet van Hove.