Open VLD in de stad Mortsel moet het verder doen zonder voorzitter

Een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het kan niet beter vallen zeggen ze bij de politieke partij Open VLD in de stad Mortsel. Voorzitter Michael Dupont heeft er met onmiddellijke intreding zijn ontslag aangeboden bij ‘de blauwe familie’ in Mortsel. In de zomer van dit jaar kreeg de gehandicapte dochter van de oud voorzitter te maken met heel wat operaties. “En tijdens al deze tijd dat ik mee in het ziekenhuis aanwezig was ben ik beginnen nadenken” zegt de voormalige voorzitter. “En dat heeft me doen beslissen dat ik mijn energie en persoonlijke prioriteiten in de toekomst elders en anders wil invullen”. Michael Dupon timmerde al jaren aan de weg om bij de Mortelse liberalen een nieuwe wind te laten waaien. Met vallen en opstaan, maar Dupon deed er wel alles aan om vanuit een positieve benadering met zijn partij toch het nodige gewicht in de politieke weegschaal van Mortsel te leggen. Bij Open-Vld zullen we hem zeker missen zeggen ze in de stad die ondervoorzitter Phillippe Vis nu de komende maanden de plek laten invullen al voorzitter ad-interim.

Lokale radio Frekwent wil de partij in Mortsel alvast veel sterkte toewensen bij het eventueel zoeken naar een nieuwe voorzitter.

Radio Frekwent FM 105.1 – de vrije radio van de Antwerpse Zuidrand