Nieuw boek uitgebracht : “Paul van Ostaijen en Hove”

Een nieuw boek is verschenen over “Paul van Ostaijen en Hove”. Op vrijdag 15 september e.k. wordt het met een show voorgesteld aan het grote publiek in zaal “Da Capo”.

Hove heeft wel iets met de grote Vlaamse schrijver/dichter en activist Paul van Ostaijen. In Hove staan er drie (kleine) monumentjes voor Paul V.O. en in het plaatselijke Regina Pacis Instituut werd er over een hele muur het gedicht “Mark groet ’s morgens de dingen” weergegeven. De leuze van onze gemeente “want het dorp is een wereld” is ook afkomstig van Paul van Ostaijen. Paul’s literaire loopbaan begon ook in Hove. Het is dan vanzelfsprekend dat er eens nader onderzoek wordt gedaan over de relatie van deze grote Vlaamse schrijver door mensen van ter plaatse. Het grootste werk hiervoor werd geleverd door Arnold Herrebout, voormalig schepen van cultuur van de gemeente Hove. Het werd op vrijdagavond 8 september jl. aan de pers voorgesteld.

In Hove was er bij verschillende particulieren een massa onontgonnen bronnenmateriaal te vinden over Paul van Ostaijen en activiteiten rond zijn persoon.

Het boek, uitgegeven door de Paul van Ostaijenkring – Hove, is een verzorgde uitgave geworden van 140 bladzijden. Het boek omvat een katern in kleurendruk, met de gedichten van de laureaten van de Poëziewedstrijd voor de Hovese lagere scholen 2016.

Het boek wordt verkocht bij Drukkerij Ouderits in de Kapelstraat in Hove

Villa Jeanne, hier woonde Paul van Ostaijen

INHOUD VAN HET BOEK

Deel I : Paul van Ostaijen en Hove

  1. De jonge Paul van Ostaijen als Hovenaar (1913 – 1914):

– Paul van Ostaijen werd op 17-jarige leeftijd Hovenaar; schoolperiode in Antwerpen; kennissenkring en kunstenaarsnetwerk

– In 1914 eerste teksten en gedichten

– Hove in zijn later werk

  1. Paul van Ostaijen woonde in Villa Jeanne :

– Villa Jeanne vroeger en nu

  1. Paul van Ostaijen na Hove :

– W.O. I : engagement in de Antwerpse studentenbeweging

– Ontwikkeling als kunstenaar, met Music Hall en Het Sienjaal

– Berlijnse periode, met Bezette Stad; evolutie van expressionisme, over dadaïsme naar zuivere lyriek

– Ziekte : van Etikhove over Viersel naar Miavoye – Anthée

Deel II : Paul van Ostaijenherdenkingen in Hove

Herinneringen (Dirk Sterckx)

  1. Paul van Ostaijen leeft in Hove (1983 – 1997):

– Oprichting van de Kulturele Kring Paul van Ostaijen

– Herdenkingen en activiteiten van 1983 tot  1997; samenwerking tussen de

Kulturele Kring, de Culturele Raad, Hovese verenigingen en kunstenaars

– Een postzegel voor Paul van Ostaijen

  1. Een stille periode (1997 – 2014) :

– ‘Toast Literair’ met een lezing over Het leven van Paul van Ostaijen door Rita Backx

– ‘Groeting (2012)’ : een kunstwerk van Orinoco, geïnspireerd op ‘Marc groet ‘s morgens de dingen‘

Deel III : Paul van Ostaijen blijft Hove inspireren

  1. De Paul van Ostaijenkring heropgericht:

– Uitgave van de verjaardagskalender met twaalf Hovese kunstenaars

– Literaire wandeling ‘Hove zoals Paul van Ostaijen het zag’

– Deelname aan de Culturele Weekeinden met werk van Jan Wouters, Wim Van Gelder en Marc Andries

  1. Paul van Ostaijenjaar 2016

– Peter Holvoet – Hanssen, i.s.m. het Davidsfonds : ‘In het spoor van Paul

van Ostaijen’

  1. BOEM Paukeslag: Poëziewedstrijd voor de Hovese lagere scholen

– Paul van Ostaijenevocatie i.s.m. de muziekacademie Ma’Go

  1. Daguitstap ‘Markante Momenten’
  2. ‘Paul van Ostaijen verankerd’ i.s.m. het Willemsfonds uit Aartselaar

Nawoord. Lijst van de sponsors en de voor-intekenaars

“Hove, want het dorp is een wereld”

************************

Het voorstellingsfeest gaat door op vrijdag 15 september om 20.00u. in zaal ‘Da Capo’, Lintsesteenweg 1a. Het boek kost 25 euro.

Namens de Paul van Ostaijenkring–Hove.

Arnold Herrebout

Beukenlaan,    6

2540           Hove

03 / 455.37.60.  –  0486 / 37.25.99.

Foto’s (c) Gazet van Hove, Wim Frans.