10 Parochies uit de zuidrand gaan samenwerken

Parochiale Eenheid Immanuel feestelijk gevierd

Dat er in de zuidrand een samenwerking is tussen bijna alle gemeenten wisten we al. Maar onder invloed van maatschappelijke veranderingen gaan ook heel wat parochies uit onze zuidrand samenwerken. Vanaf begin deze maand is het de bedoeling dat volgende parochies uit onze zuidrand gaan samenwerken. Het gaat hier over : Sint-Leonardus in Aartselaar, Sint-Bavo in Boechout, Sint-Jan-in-de-Olie in Vremde Sint-Laurentius en Sint-Jozef in Hove, Sint-Martinus, O.L.-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangen en Sint-Rita in Kontich, Sint-Michael in Waarloos en O.L.-Vrouw-Geboorte in Lint.

Het is de bedoeling om hoogwaardig parochiaal aanbod aan de gelovigen te garanderen. Elke parochie zal als zelfstandige geloofskern voor dit aanbod instaan, maar kan hierbij beroep doen op de kennis, ervaring en steun van de andere parochies.

Tijdens een misviering op zondagnamiddag 3 september jl. werd in de kerk van Sint-Laurentius in Hove de officiële start gegeven van de Pastorale Eenheid ‘Immanuel’, door Deken Jan Verheyen. Er waren een goede 350 aanwezigen waaronder de burgemeesters van Hove, Lint en Kontich.

De vernoemde deken stelde het team aan dat moet zorgen voor een optimale coördinatie, samenwerking en ervaringsuitwisseling tussen de verschillende parochiekernen. Het gaat om :

Gemeenschapsopbouw

Paul Cools, priester

Emiel Baeckelmans

Beheer financiële- en materiële middelen

Jacques Thiers

Catechese

Katrien Tuyteleers

Communicatie

Jos Miseur

Diaconie

Josée Kleijn

Liturgie

Rudi De Reys

Logistieke ondersteuning

Frieda Van Tittelboom

Na de misviering, die meer dan 1,5 uur duurde, trok men in processie naar het Regina Pacisinstituut. Hier was er nog een receptie met gezellig samenzijn in de refter. De Scouts van Hove zorgden er voor de logistieke omkadering.

Foto’s © Gazet van Hove.