Verzamelaarsclub Hofila, Hove.

Omwille van het vijftigjarig bestaan was/is 2017 een uniek jaar in de geschiedenis van de club. HOFILA publiceerde het ‘Postkaartenboek Hove’ met meer dan 250 oude postkaarten en foto’s, een blik op het verleden van onze gemeente, een erfenis die niet mocht verloren gaan. Ondanks enkele foutieve interpretaties bij de tekst van de bijschriften werd het boek goed onthaald en er blijven nog slechts een tiental exemplaren over van de oplage van 250 boeken. Wellicht zullen nog bronnen uit dit boek kunnen worden gebruikt bij de samenstelling van een boek over ‘De geschiedenis van Hove’, een idee dat al enkele jaren leeft bij diverse verenigingen en personen uit onze gemeente, maar waarvoor nog geen concrete afspraken zijn gemaakt.

De tentoonstelling ’50 jaar Verzamelaarsclub HOFILA’ in april 2017 verwelkomde meer dan 150 bezoekers, sommigen voor een ‘kennismaking’, maar velen ook voor een uitgebreid bezoek. De leden hadden de mogelijkheid hun verzameling aan talrijke belangstellenden te tonen en een passende uitleg te geven. Daarbij viel op dat veel bezoekers dachten dat de clubleden alleen postzegels verzamelen, wellicht het gevolg van de naam van de vereniging, een samensmelting van Hove en filatelie. Er was dan ook meer dan eens een verwonderde blik bij het bekijken van telefoonkaarten, deksels van melkcupjes, lucifersdoosjes, documentatie over windmolens (het meest bevraagde onderdeel van de tentoonstelling), oude radio’s, schilderijen van één van de leden, munten en bankbiljetten,…

Wellicht moet de vereniging in de toekomst meer aandacht aan deze diversiteit besteden bij publicaties en informatie over de werking. Hierover volgt nog een mededeling/oproep in een latere infoHove. Verder wacht HOFILA nu op de uitnodiging (in het najaar) van de gouverneur van de provincie Antwerpen, die aan de club de officiële oorkonde zal overhandigen van het vijftigjarig bestaan van HOFILA. Dit alles bewijst dat ‘verzamelen’ nog altijd
de aandacht verdient, ondanks de steeds drukkere samenleving en de overschakeling naar snelle communicatiemedia. Koning George V van Groot-Brittannië zei al in 1930 : “Verzamelen is voor de beschaving van groot belang” en de psychoanalyticus Sigmund Freud wist : “Wie verzamelt kan geen minderwaardigheidsgevoel hebben”.

Foto’s (c) Gazet van Hove.