Lezersbrief : “nieuw” fietspad Geelhandlaan

Beste,

Ik ben een fervente lezer van jullie tijdschrift en vind dat jullie al verschillende keren mistoestanden in het openbaar domein aangekaart hebben, waarbij jullie dikwijls de nagel op de kop slaan. Ik denk bijvoorbeeld aan de veel te brede begroeiingen aan de trottoirrand in sommige straten.

We zijn pas nog een weekje gaan fietsen in Nederland en dan valt eens te meer op hoe ellendig de fietsinfrastructuur er bij ons bij ligt.

Ik heb al enkele keren het nieuwe fietspad van de vernieuwde Geelhandlaan gebruikt.  Ik heb dan soms een aanhangwagen bij.

Ik heb dan de bedenking : zou er iemand van de ontwerpers van dat fietspad al ooit met een fiets gereden hebben ?

Het is duidelijk dat de fietser in de Geelhandlaan (en bij uitbreiding in Hove) absoluut tot vierde- of vijfderangsburger wordt gedegradeerd.

Het fietspad in de Geelhandlaan (een meer kaarsrechte straat bestaat er waarschijnlijk niet) loopt kronkelend van kerk naar gemeentehuis en buigt aan elk kruispunt af. De bochten die daarbij aangelegd werden zijn zo kort dat ze door geen enkele normale fietser zijn te nemen.  En je bent verplicht van de bochten te nemen, want er staan dikwijls wagens (reglementair) vlak tot in de bocht geparkeerd. Bovendien wordt aan elk kruispunt het fietspad afgebogen naar het midden en onderbroken.  De auto’s uit de zijstraten hebben zodoende voorrang op de fietsers, wat toch niet de bedoeling kan zijn geweest… of wel soms ? Welke zonderling haalde het in zijn hoofd om niet gewoon een reglementair fietspad van begin tot einde van de laan aan te leggen ?

Zoals zo dikwijls is dit weeral een gemiste kans. Zou er iemand van de besluitvormers overwogen hebben om met de toekomstige gebruikers te overleggen hoe zo’n fietspad er best zou uitzien ?

Net zoals in de Kapelstraat is het voor fietsers in Hove geen sinecuur om een beetje veilig door dit dorp te proberen te geraken.

Wellicht stof voor een goed artikel met enkele foto’s om het een en ander te laten zien.

Met vriendelijke groeten.

Dirk De Win

**********************

 

Foto’s (c) Gazet van Hove