Verhuren zonder zorgen

De gemeenten Lint en Hove organiseren een infoavond voor verhuurders en toekomstige verhuurders.

Verhuur je een woning of wens je een woning te verhuren in Hove of Lint ? Heb je al een conformiteitsattest voor je huurwoning ? Ben je op de hoogte van de minimale veiligheids- en kwaliteitsnormen waaraan huurwoningen moeten voldoen ? Al eens gehoord van het sociaal verhuurkantoor ? Tijdens het infomoment wordt er meer informatie gegeven over het verhuren van je woning via het sociaal verhuurkantoor. Men staat ook stil bij de kwaliteitsnormen van een (huur)woning. Daarnaast wordt er ook de verplichting van het conformiteitsattest uitgelegd. Bij het verhuren van een woning komt immers heel wat kijken. Alle eigenaar-verhuurders zijn welkom op dinsdag 3 oktober om 19.00 uur in Dienstencentrum ‘De Witte Merel’, Liersesteenweg 25 in Lint.


De gemeenten Hove en Lint stellen de kwaliteit van het huurpatrimonium voorop. Tegen 2025 wordt er verwacht dat elke huurwoning een conformiteitsattest heeft. De verhuurder kan enkel een conformiteitsattest verkrijgen als de huurwoning voldoet aan de Vlaamse normen.

Het conformiteitsattest wordt aangevraagd bij het woonloket van de gemeente. In de brochure ‘Veilig en kwaliteitsvol verhuren’ vind je de Vlaamse basisnormen op vlak van veiligheid en gezondheid terug.

Verhuren via het sociaal verhuurkantoor

Brengt verhuren teveel zorgen met zich mee ? Wil je de zorgen graag uitbesteden ? Dan is het sociaal verhuurkantoor de ideale oplossing. Verhuren via het sociaal verhuurkantoor of kortweg SVK biedt tal van voordelen, zonder de lasten van verhuren. Zo ben je zeker dat je iedere maand tijdig het huurgeld ontvangt. Het SVK verzorgt ook het onderhoud van de woning en voert kleine herstellingen uit en nog veel meer. Bovendien heb je ook recht op tal van premies. Het SVK verhuurt enkel conforme woningen. De aanvraag van het conformiteitsattest is kosteloos indien je via het SVK verhuurt.

www.svkwoonweb.be