Afval : nieuwe overeenkomst met Opnieuw & Co.

HOVE

De gemeente Hove werkt reeds lang naar wederzijdse tevredenheid samen met het kringloopcentrum Opnieuw & Co. De huidige overeenkomst zorgt echter voor oplopende kosten. De Hovese gemeenteraad moest zich uitspreken om een nieuwe overeenkomst goed te keuren met een stabiel kostenverhaal gelinkt aan het inwonersaantal.

De huidige overeenkomst rekende een vergoeding per gewicht aan. In 2015 betaalde de gemeente meer dan 19.000 euro, in 2016 was dit gestegen naar 25.553 euro. De nieuwe overeenkomst schakelt over op een vaste vergoeding van 2 euro per inwoner (wat overeenkomt met een totaalbedrag van 16.274 euro voor 2016). Er wordt wel van de gemeente verwacht dat de huidige textielovereenkomsten met Wereldmissiehulp, de Kindervriend en Mensenzorg niet worden verlengd. Op die manier krijgt Opnieuw & Co op termijn exclusiviteit op de markt van het afgedankte textiel in Hove. De overeenkomst loopt over een periode van zes jaar elk jaar stilzwijgend verlengd, tenzij één van beide partijen zes maanden voor 1 januari van het volgende jaar per aangetekend schrijven de overeenkomst beëindigt.

Geld euro's

Inhoud samenwerkingsovereenkomst : juridisch kader, inhoud van de opdracht, wederzijdse doorverwijzing en sensibilisering, restfractie van het kringloopcentrum, inzameling gedragen textiel, vergoeding en facturatie, toezicht.

Raadslid Luc Vuylsteke de Laps (CD&V) vond “dat de exclusiviteit kan aangevoeld worden als een monopolie-positie”. Burgemeester Koen Volckaerts (N-VA) antwoordde : “in de aangepaste tekst staat het juist. Wereldmissiehulp zal op het terrein aanwezig blijven maar daalt van 8 naar 5 containers.”

Uiteindelijk keurden alle aanwezige raadsleden het punt goed.

P1040085

Foto’s © Gazet van Hove.