Bestuur en Jeugdraad gaan voor vernieuwing van de Jeugdsubsidiereglementen in Lint

Naar aanleiding van het voorstel van de Jeugdraad en de Lintse jeugddienst werd dinsdagavond jl. het vernieuwde subsidiereglement voor de jeugd door de gemeenteraad in Lint goedgekeurd.

Geld euro's

 

“Na vier jaar werd een evaluatie gemaakt waaruit gezamenlijk geconcludeerd werd dat het vorige reglement best complex is en daardoor onvoldoende gekend is bij de jongeren en jeugdverenigingen. Na evaluatie is het gebleken dat het niet duidelijk was welke subsidies ze kunnen aanvragen en waardoor sommige subsidies niet optimaal gebruikt werden. Bovendien vonden wij ook dat de verschillende data van indiening voor verwarring zorgden met als gevolg een regelmatig te laat indienen van de dossiers wat de verdeling ervan niet vergemakkelijkt. Met andere woorden : Lint had nood aan een duidelijk subsidiereglement, op maat van de jongeren en verenigingen van Lint.

De jeugdraad heeft na verschillende bijeenkomsten hun advies uitgebracht om de uitbetalingstermijnen gelijk te stellen, versnippering tegen te gaan en te streven naar een vereenvoudiging van het reglement. Om duidelijk te maken welke subsidies kunnen aangevraagd worden door verenigingen en welke door individuele jongeren wordt het subsidiereglement voor jeugd opgesplitst in twee reglementen : “Gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk” en “Gemeentelijk subsidiereglement jeugd”. De verenigingen kunnen werkings- en lokalensubsidies aanvragen. Als bestuur nemen wij het bekend maken van deze wijzigingen dan ook ter harte” zegt schepen van o.a. Jeugd Alice Bruno in de gemeente Lint.

p1050330

Radio Frekwent FM 105.1 – de vrije radio van de Antwerpse Zuidrand

Foto’s (c) Gazet van Hove – coverfoto : Lints burgemeester Harry Debrabandere bij Lintse scoutslokalen