Steriele groen-linkse commentaar op private woningbouw in Hove

Sommige gemeenteraadsleden weten blijkbaar ‘van geen hout meer pijlen te maken “ en schieten dan maar op alles wat er enigszins beweegt in Hove ! Eén van hen is de groen-linkse manitoe Jo Ampe (HB). Op de laatste gemeenteraad had hij het over het feit dat er in de Kapelstraat op het voetpad twee bouwkranen staan voor de bouw van een woning. De voetgangers moeten dan twee maal de straat op. In de Groenenborglei had hij kritiek op het feit dat er een bouwkraan vlak in het midden van de straat staat en zodoende alle wagens een blokje moeten omrijden. Voor de Leliestraat had hij kritiek op het feit dat er een tijdelijke onderbreking van de weg plaatsgrijpt ter hoogte van de beenhouwerij.

p1050410

Burgemeester Koen Volckaerts (N-VA) antwoordde de groen-linkse interpellant “dat men nu eenmaal bouwkranen nodig heeft om huizen de bouwen en dat deze staanplaatsen tijdelijk zijn. De ingreep in de Leliestraat is ter voorbereiding van de aangekondigde herprofileringswerken in het najaar”. Ondertussen is de kraan in de Groenenborglei reeds verwijderd. Als men een omelet wil bakken moet men eieren breken !

p1050407
bouw woning in Groenenborglei

Groen-linkse ideologische blindheid

In de vorige bestuurslegislatuur (2007-2012) zat Jo Ampe mee in het Hovese schepencollege en toen werd het gemeentecentrum (Kapelstraat / Sint-Laureysplein) heraangelegd. Toen hebben de Hovenaars heel wat meer moeten afzien, in het slijk lopen en omrijden om dit allemaal te doorstaan. Hier spreekt de groen-linkse manitoe niet meer over.

p1050411
voorbereidingswerken Leliestraat

Heeft de heer Ampe misschien iets tegen de bouw van private woningen ? De eigenaars zorgen voor werkgelegenheid en waarde schepping. Of is de heer Ampe voorstander om alle Hovenaars in ‘communistische woonblokken’ onder te brengen zoals in wijlen de Sovjet-Unie en de DDR ? Daar moest men niet klagen dat er een kraan op het voetpad stond. Je kreeg direct een enkel ticket richting een ‘strafkamp’ in Siberië !

einde rode mens

Foto’s © Gazet van Hove.