Gemeenten Lint en Hove willen intensief samenwerken

De gemeenten Hove en Lint gaan een intergemeentelijk samenwerkingsverband onderzoeken voor de Technische diensten, zowel op administratief als uitvoeringsvlak en voor de diensten Wonen, Stedenbouw, Milieu en Mobiliteit. Er wordt een ‘Overlegorgaan IGS’ samengesteld dat alle verdere stappen tot realisatie van de samenwerking onderzoekt en voorbereidt. Of alles effectief uitmondt in een intergemeentelijke samenwerking wordt in november beslist.

Proper Hove?

Beide gemeenten vinden een mogelijke samenwerking het onderzoeken waard omdat ze met dezelfde uitdagingen geconfronteerd worden : verwerken van het stijgend aantal opdrachten, zoeken naar een nog hogere werkefficiëntie en het verwerven van meer kennis en expertise. Kleine organisaties stoten meer en meer op problemen van schaalgrootte en hebben het moeilijk om bepaalde vacatures in te vullen. Door samenwerking valt de puzzel in elkaar en kunnen Lint en Hove elkaars troeven delen en noden aanvullen.

Luc Vanrusselt (gemeentesecretaris Hove) : “Beide organisaties moeten voor hun eerder beperkt grondgebied een eigen structuur met bijbehorende infrastructuur uitbouwen en onderhouden en hiervoor personeel inzetten. Een intergemeentelijke samenwerking biedt voldoende mogelijkheden om de werking te optimaliseren. Er zijn voldoende raakpunten tussen beide besturen qua personeel, infrastructuur en materiaal.” Zijn collega An Romeyns (gemeentesecretaris Lint) vult aan : “Een gerichte en weldoordachte intergemeentelijke samenwerking van de afdeling Ruimte (Hove) en de afdeling Vergunningen & Werken (Lint) biedt efficiëntiewinsten, betere resultaten in het onderhoud van de gemeente en een betere dienstverlening voor de inwoners. Uiteraard beogen we een samenwerking op lange termijn en dus legislatuur overschrijdend.”

p1050330

Foto’s (c) Gazet van Hove