Fietsers en verkeersveiligheid in Hove

Op de laatste gemeenteraad voor de zomervakantie hield groen-links raadslid Jo Ampe (HB) een interpellatie over de inspanningen om de verkeersveiligheid voor de fietsers in de Kasteelstraat (fiets-o-strade) te verhogen. “De fiets-o-strade Antwerpen-Mechelen is niet enkel voor de lokale fietser maar ook en misschien meer voor de bovenlokale fietser een groeiend succes. De complexiteit van de verschillende soorten verkeersknooppunten en gemeentelijke signalisatiereglementen maken het gebruik voor de gebruikers niet altijd eenvoudig. Er is een enorme toename van elektrische fietsen en grote bakfietsen. Dit schept problemen, in sommige straten verwachten fietsers geen auto’s. Op het grondgebied van de gemeente hebben de Kasteelstraat, Verbindingsstraat en de Dennenlaan een eerder apart statuut : het zijn straten waarlangs ook enkele woningen bediend moeten worden. Hierdoor is er op enkele delen zowel auto-, voetgangers- als fietsverkeer gemengd mogelijk. Zeker voor vele bovenlokale gebruikers zijn deze situaties verwarrend. Dit voornamelijk door het ontbreken van een correcte duidelijke signalisatie. Ze zijn niet op de hoogte van deze complexe situatie. Ook blijkt het kruispunt halverwege aan de aansluiting bovenliggende en onderliggende fiets-o-strade meerdere malen al aanleiding geweest voor ‘fietsaccidenten’. Daar is ook een extra conflict mogelijk met de fietsers komende uit de fietsdoorsteek naar de Buizegemlei en zij die de fiets-o-strade gebruiken. Daarom onze vraag en aandringen : dringend de aansluitingen te herbekijken, een betere en eenvoudigere efficiënte signalisatie aan te brengen, aanvullend maatregelen te treffen om minstens de onderlinge zichtbaarheid voor alle gebruikers te verbeteren.”

 Boechoutselei fietspad
Boechoutselei

Burgemeester Koen Volckaerts (N-VA) antwoordde : “Er is een conflict in het fietsgebruik. De fietsers moeten ook de bestaande regelgeving respecteren. Het is een algemeen maatschappelijk probleem. Wij zitten niet stil om deze problematiek te bestuderen. Onze medewerker mobiliteit Hove heeft zijn oor te hore gelegd bij het VSV, de Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde. Die heeft 19 Vlaamse gemeenten uitgekozen en Hove is erbij. We worden door de VSV gecoacht. Ze zullen ons begeleiden. Op woensdag 28 juli is er een eerste kennismaking en ze zullen een fietstocht door Hove maken om de knelpunten te bestuderen. We hopen hiervan een zeer positief verhaal te maken.”

fietspad kruising Leliestraat
fietspad kruising Leliestraat

 

Foto’s © Gazet van Hove.