Verslag Hovese Milieuraad – juni 2017

donderdag 22 juni 2017, in “open lucht” op de zitbanken rond “De Markgraaf”. Aanvang 19.30u. – einde 20.00u. Er waren 12 aanwezigen

Verslag vorige vergadering

3 mei 2017, éénparig goedgekeurd

Kapvergunningen

Het gaat om een oude rij Canadapopulieren (26 stuks) in de Boshoekstraat. Deze bomen zijn niet inheems en hebben een korte levensduur (+/- 60 jaar) en deze is nu bereikt. De bomen zijn nooit opgesnoeid en sommigen zijn onstabiel. Eén boom is reeds gestorven en enkele anderen vertonen ziektes. Het rapport is opgesteld door de Bosgroep

De eigenaar wenst als compensatie inheemse olmen aan te planten.

Voorstel van de voorzitter : de kapping over twee periodes spreiden, zodat de functionele meerwaarde wordt bewaard. Kleine landschapselementen aanbrengen. Hiervoor is er budget aanwezig. Er moet een visie in de heraanplanting inzitten. Vraagstelling aan de eigenaar doen.

p1050331
Boshoekstraat : Canadapopulieren in de achtergrond

Meerjarenplanning

Financieel overzicht gemeentebegroting over enkele jaren gespreid. Dit gaat men eind augustus bespreken op een werkvergadering.

Geld euro's

Varia

Rond punt Jan-Frans Gellyncklaan, groen opgeschoten, gevaarlijke verkeerssituatie wegens het niet zien aankomen van fietsers.

De website moet nog actueel worden gemaakt.

Inhuldiging Uilenbos op zondag 15 oktober 2017. Trage wandelpaden worden ingehuldigd met medewerking van de Provincie Antwerpen.

Domein “’t Of van Hove”, noodkapping van beuk, aangetaste boom. Herinplanting noodzakelijk. Oorzaak afsterven : ondeskundige uitvoering van de werken.

Men onderzocht ter plaatse aan het “Rozenpleintje” de toestand van een beuk, omwoekerd door klimop.

p1050320
invloed klimop op beuk ?, Rozenlei Hove

Fietstocht bermonderzoek :

Nadien maakten 10 leden een fietstocht door Hove om zich te vergewissen van de toestand van de bermbeplanting in de gemeente. De tocht ging langs de bermen van de Mechelsesteenweg, dan via een trage weg tussen de Mechelsesteenweg en de Vredestraat naar het rond punt van de J.Fr. Gellyncklaan, dan naar de wadi’s van de Magdalena Vermeeschlaan, verder over een stuk Lints grondgebied naar de Akkerstraat en de Boshoekstraat waar men vanop het erf van een landbouwbedrijf in de verte de reeks Canadapopulieren aanschouwde die binnenkort zullen sneuvelen. Tot slot ging het via de Lintsesteenweg naar het waterzuiveringsstation van de Lechenenbeek. Voorzitter Hugo Waterschoot, van opleiding bioloog, gaf overal commentaar.

p1050332
Lintsesteenweg, waterzuiveringsstation : binnenkort terug bomen ?

Einde 22.10u. aan het Sint-Laureysplein.

p1050321
biologisch in orde, af en toe maaien

Foto’s © Gazet van Hove – coverfoto trage weg tussen Mechelsesteenweg en Vredestraat / grens Hove en Kontich.