Twee vacatures bij het gemeentebestuur van Hove

Het gemeentebestuur van HOVE gaat over tot de procedure van aanwerving van volgende functies :

TECHNISCH MEDEWERKER GESCHOOLD – patrimonium

Je staat onder leiding van de meewerkend ploegbaas patrimonium en in samenwerking met de andere leden van de ploeg in voor het algemeen onderhoud van het gemeentelijk patrimonium, evenals voor de kleine verfraaiïngs- en herstellingswerker daaraan.

 niveau D1-D3  voltijdse contractuele functie (bepaalde duur – 6 maanden)  in het bezit zijn van een beroeps- of technisch diploma in een richting die relevant is voor de uitvoering van de functie binnen de dienst patrimonium (vb. mechaniek, loodgieterij, …)  minstens 5 jaar relevante ervaring  datum indiensttreding : 1 september 2017

Kandidaturen dienen ingediend te worden met CV en kopie diploma en dit uiterlijk tot en met MAANDAG 3 JULI a.s. – per brief: gemeentebestuur Hove – t.a.v. de personeelsdienst, Geelhandlaan 1 te 2540 Hove – via mail : kandidaturen@hove.be

openbarewerken

TECHNISCH MEDEWERKER GESCHOOLD – wegen

Je staat onder leiding van de meewerkend ploegbaas wegen en in samenwerking met de andere leden van je ploeg in voor het algemeen onderhoud van de gemeentelijke wegen, voet- en fietspaden, evenals voor de (kleine) verfraaiings- en herstellingswerken.
 niveau D1-D3  voltijdse contractuele functie (vervangingsovereenkomst – langdurige afwezigheid ziekte)  geen diplomavereisten  minstens 5 jaar relevante ervaring  onmiddellijke indiensttreding

Kandidaturen dienen ingediend te worden met CV en kopie diploma en dit uiterlijk tot VRIJDAG 30 JUNI a.s. – per brief: gemeentebestuur Hove – t.a.v. de personeelsdienst, Geelhandlaan 1 te 2540 Hove – via mail : kandidaturen@hove.be

Ons aanbod : – werken in een rustige groene omgeving – gratis hospitalisatieverzekering – maaltijdcheques 7 euro – terugbetaling kosten voor woon-werk verkeer met het openbaar vervoer – fietsvergoeding – gunstige vakantieregeling (regeling publiek sector) – diensten bij een overheid komen in aanmerking voor de opbouw van geldelijke anciënniteit, beroepservaring in de privésector of als zelfstandige die rechtstreeks relevant is voor de uitoefening van de functie kan in aanmerking worden genomen (mits voorlegging van de nodige bewijsstukken).

BIJKOMENDE INLICHTINGEN : Martine Cuyvers, coördinator cel personeelsadministratie en secretariaat tel. 03 / 460.33.35.

Proper Hove?

Foto’s (c) Gazet van Hove.