Krijgsbaantunnel 70 km/u in de stad Mortsel

Sinds begin dit jaar werd de snelheidsbeperking in de Krijgsbaantunnel (R11 t.h.v. de luchthaven) opgetrokken van 50 km/u naar 70 km/u. De snelheidsborden “50” werden toen verwijderd.

Afbeeldingsresultaat voor 70 km per uur

Omdat sedert 1 januari 2017 in Vlaanderen buiten de bebouwde kom 70 km/u. de norm is geworden, heeft de wegbeheerder geen nieuwe snelheidsborden geplaatst. “We merken dat sommige bestuurders zich nog houden aan de vroegere snelheidsbeperking van 50 km/u.” zeggen de politieagenten van de politiezone Minos. En bij achterliggende voertuigen die wel weten dat je er 70 km/u. mag rijden durft dit al wel eens op de zenuwen werken hebben we gemerkt. Daarom deze oproep. We bevestigen dat de snelheidsbeperking wel degelijk 70 km/u. bedraagt in de tunnel. Uiteraard brengen wij in herinnering dat de snelheid van uw voertuig dient aangepast te worden aan de omstandigheden op de weg bijvoorbeeld file, regen en uw eigen lading.

Radio Frekwent FM 105.1 – de vrije radio van de Antwerpse Zuidrand

Foto (c) Gazet van Hove.