Minder dieren in Vlaamse asielen

In 2016 is het aantal dieren in Vlaamse asielen gedaald met zestien procent. Zelfs bij katten, die traditioneel sterk vertegenwoordigd zijn in asielen, was er een voorzichtige daling van vijf procent. De asielen hebben vorig jaar ook twintig procent minder dieren een spuitje moeten geven. “Hoe minder dieren er noodgedwongen in een asiel belanden, des te beter”, zegt Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). “Daarom komt er nog dit jaar ook een centrale databank voor katten, zodat er nog meer gevonden dieren met hun baasje herenigd kunnen worden.”

“De dalende cijfers geven hoop dat het in Vlaanderen stilaan de goede kant opgaat”, zegt minister Weyts. Die daling is trouwens des te opvallender, als je weet dat er sinds het aantreden van Weyts een kordater beleid wordt gevoerd, waarbij meer verwaarloosde of mishandelde dieren in beslag worden genomen. Zo is het aantal in beslag genomen katten in de asielen vorig jaar sterk gestegen (+250 procent). Gemiddeld worden er nu elke maand zo’n tweehonderd dieren in beslag genomen, waarvan een deel wordt opgevangen in asielen.

p1040462

Kattendatabank

Het aantal katten in asielen kan in de nabije toekomst nog verder dalen door de opstart van een centrale databank voor de registratie van katten, naar analogie met de hondendatabank, die al langer bestaat. Dankzij die hondendatabank konden in 2016 maar liefst 82 procent van alle gevonden honden herenigd worden met hun baasje. Dat was bij slechts 5 procent van de gevonden katten het geval.

p1040617

Foto’s (c) Gazet van Hove.