N-VA Hove : stand van zaken naar verkiezingen 2018 toe

De gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 beginnen stilaan te naderen. De politieke partijen zijn achter de schermen reeds druk bezig om hun politieke stellingen in te nemen.

Als grootste Hovese fractie is het uitkijken naar wat de Vlaams-nationalisten hier gaan doen. Sedert 2013 dragen ze bestuursverantwoordelijkheid en leveren de burgemeester en twee schepenen. Ze zijn de grootste fractie met zes zetels in de gemeenteraad op negentien. Duidelijk posities om te verdedigen en misschien te verbeteren … als de Hovese kiezers dit ook zien zitten …???

Alle andere N-VA-burgemeesters uit de regio bevestigden reeds dat ‘ze de handschoen zullen opnemen om hun mandaat te verdedigen’. In Hove gebeurde dit nog niet met burgemeester Koen Volckaerts. Hij zegt steeds “we zijn ermee bezig”. Er worden blijkbaar gesprekken gevoerd met een aantal ‘vernieuwingskandidaten’. Verder kwamen we niets meer te weten.

Of OCMW-raadslid Sandra Maes nog zal opkomen, voor een mandaat, is nog zeer de vraag. Mevrouw Maes heeft het zeer druk met allerlei beroepsbezigheden en andere private activiteiten. Ze kwam slechts als opvolgster in de Hovese OCMW-raad na het vertrek van Walter Witvrouwen, die duidelijk teleurstelde in zijn politieke activiteiten. Mevrouw Maes kan bij de komende verkiezingen op de N-VA-lijst staan, ter ondersteuning zonder een mandaat na te streven.

P1020328
Sandra Maes : nog kandidaat voor een mandaat ?

Een andere vraag is wat ex-schepen en huidig gemeenteraadslid Arnold Herrebout (77) gaat doen ? Hij bouwde de N-VA Hove vanaf 2006, na een eerste mislukte poging tot deelname aan de lokale verkiezingen, uit tot wat ze in oktober 2012 realiseerde bij de succesvolle gemeenteraadsverkiezingen. Ondertussen is de heer Herrebout “wat in de schaduw komen te staan” binnen de Hovese afdeling. Met sommige ‘nieuwe aanwinsten’ liggen de relaties niet al te best …

Heel waarschijnlijk komt de N-VA Hove pas met de voorstelling van hun verkiesbare kandidaten naar buiten in het najaar 2017. Tijdens de komende zomervakantie is de interesse in politiek immers wat minder bij de doorsnee Hovenaar.

N-VA logo

Technische problemen

De webstek van de N-VA Hove ligt al meer dan een half jaar buiten dienst. “We hebben geen geschikte ICT-technicus om dit dagelijks op te volgen. Eerstdaags moet dit probleem binnen de N-VA worden opgelost” aldus burgemeester Koen Volckaerts.

Normaal krijgt iedere N-VA afdeling in Vlaanderen vanuit de nationale partijzetel per seizoen de mogelijkheid om een gemeentelijke publicatie uit te brengen met drie bladzijden lokaal nieuws en één bladzijde nationaal nieuws. In Hove hebben we hiervan nog niet veel gezien. Op de Facebook-pagina van N-VA Hove beweegt er ook niet veel.

Begin juni e.k. komt federaal volksvertegenwoordiger Valerie Van Peel in Hove een voordracht geven voor de aanhang van N-VA Hove. Dit staat nog nergens aangekondigd, ook niet op de nationale N-VA webstek.

Vorig jaar werd het voorzitterschap van N-VA afdeling Hove doorgegeven van Didier Thijs – een oudgediende uit de tijd van de Volksunie – naar Kevin Michiels, een jonge advocaat die ook actief is bij voetbalclub Hove Sport. Buiten een jaarlijkse nieuwjaarsreceptie organiseert N-VA Hove tijdens het jaar weinig of niets voor de politiek geïnteresseerde Hovenaar.

Didier en Kevin
Kevin Michiels en Didier Thijs

Oordeel : nog veel vraagtekens …

De N-VA afdeling Hove is duidelijk nog niet klaar om zijn posities in te nemen voor de komende kiesronde van oktober 2018. Een gebrek aan technisch geschoold personeel ? Een gebrek aan inzet ? Er zal nog ‘veel water door de Koude beek moeten vloeien’ om tot een gesmeerde lokale partijorganisatie te komen. Of er vernieuwingskandidaten opduiken en wat hun meerwaarde zal zijn, moet nog blijken uit de voorgestelde namen en gerelateerde verwezenlijkingen.

Naast het besturen van de gemeente, bij het nemen van bestuursverantwoordelijkheid, moet een politieke partij ook zijn eigen achterban bedienen en zichzelf ‘politiek verkopen’. Dit is bij N-VA Hove duidelijk een groot probleem. Gaan de ‘vernieuwingskandidaten’ dit oplossen ? We zijn benieuwd naar meer nieuws !?

 

De volgende weken zullen we de andere Hovese fracties becommentariëren. 

Foto’s © Gazet van Hove