Nu maandag 8 mei beginnen de werken aan het “Landschapspark Frijthout”

HOVE

Het gemeentebestuur nodigde iedereen uit voor een voordracht over het komende Landschapspark Frijthout. Zo’n veertigtal Hovenaars gingen hierop in.

De partners voor de werken zijn de gemeenten Hove en Boechout, de stichting Kempens Landschap en de Provincie Antwerpen. De firma Willems (tel. 014/ 25.85.70.) zal de werken uitvoeren.

Eerst gaf men een overzicht van de stand van zaken : aanleg bufferbekken, aanleg fietspad Boechoutselei en buffergracht, extensief grasland en akkerbeheer, verplaatsing voetbalveld Boechout VV, inrichting Bijzonder Plekje i.s.m. Provinciebestuur, maaien van tijdelijke paden door gebied, aanplanten gemengde boerenhaag voor boomgaarden, aanplanten van struwelen en bomen, archeologisch onderzoek, brainstormen over speelzone en aanplantschema bijenkorven.

De Koude beek krijgt terug zijn natuurlijke bedding via meandering met een bypass en een amfibieënpoel. Er komen houten bruggetjes over de beek.

Vragen uit het publiek

De aanwezigen (veel wijkbewoners luisterden aandachtig) maar hadden ook de nodige vragen.

–       De verlichting van het fietspad ?

–       De dwars-as wordt een ‘racebaan’. Bromfietsen verbieden ? Men is bezig een reglement aan te passen.

–       De centrale as weglaten : geeft bezuiniging en laat de aanwezige dieren met rust tijdens het broedseizoen.

–       Het gevaarlijk kruispunt Louis Van Lindenstraat met Frijthout : men ziet geen aankomende fietsers. Spiegel plaatsen is de oplossing.

–       Politietoezicht op einde van schoolperiodes (vlak voor vakanties). Men treft er dan veel afval en overlast (lege gin- en vodka-flessen, dronken leerlingen soms in comateuze toestand, pikante scènes, …). De politie moet niet met zwaailichten afkomen maar discreet onderscheppen. Meer vuilnisbakken plaatsen.

–       De Hovese Jeugdraad en de scholen inlichten. Taak van de jeugdconsulent. Met de scholen werd er reeds gesproken.

–       Kwaliteit van het water van de beek. Met één adres in het centrum van Hove is er nog geen afkoppeling gemaakt.

P1040265

Foto’s © Gazet van Hove